Wis Versyp weigert ereteken

Gemeenteraadslid Wis Versyp weigert ridder te worden
“Niet geïnteresseerd in een onderscheiding van de Belgische staat”

Gemeenteraadslid Wis Versyp kreeg onlangs het ereteken “Ridder in de Leopoldsorde” aangeboden. Elk raadslid dat 15 jaar zetelt in de gemeenteraad krijgt immers dit ereteken aangeboden.

Wis Versyp stuurde de bevoegde diensten volgend korte antwoord: “Naar aanleiding van 15 jaar lid van de Gentse gemeenteraad wordt mij een onderscheiding van “Ridder in de Leopoldsorde” aangeboden.
Ik wens daar niet op in te gaan, daar ik niet geïnteresseerd ben in een onderscheiding van de belgische staat.”

Wis is niet de eerste die dit weigert. Zo weigerde ondergetekende 5 jaar geleden reeds dit “ridderschap”.

Met vriendelijke groeten,

Johan Deckmyn
Fractieleider Vlaams Belang Gent
Voorzitter Vlaams Belang Koepel Gent
www.johandeckmyn.be
0476/26.97.38

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...