Winkelplan Vlaamse regering te betuttelend

Op donderdag 14 oktober stelde Minister-president Peeters in de commissie economie zijn startnota ‘Winkelen in Vlaanderen’ voor. Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Deckmyn stelde namens het Vlaams Belang dat de nota weliswaar een aanzet is, maar vond deze nogal betuttelend.

Zo wil de Vlaamse regering het winkelen in Vlaanderen aanpakken via het gericht sturen van de consument. Ook het feit dat men de kerngebieden wil versterken door perifere winkelcentra restricties op te leggen, vond Deckmyn een brug te ver. In een gezonde samenleving moet men rekening houden met het feit dat zowel de handel in kernwinkelgebieden als de perifere grootschaligere detailhandel belangrijk en complementair zijn.

Ongetwijfeld kan er een beter kader gecreëerd worden voor deze perifere winkelcentra, doch mag dit niet de resultante zijn van een beleid dat kernversterkend wil zijn.

Indien men de lokale besturen zelf per reglement zouden laten bepalen welke artikelen wel en niet in de stadsrand mogen worden verkocht, creëert men volgens het Vlaams Belang het risico tot een oneerlijke behandeling van handelszaken dwars door Vlaanderen heen.

Daarom richtte Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Deckmyn zich als volgt tot de Minister-president: ”Als u de lokale besturen meer mogelijkheden wil geven ter zake, zou u zich dan niet in eerste instantie focussen op bereikbaarheid, aantrekkelijkheid en parkeermogelijkheden in de stads- en dorpskernen?”

Het Vlaams Belang vroeg daarom ook een hoorzitting omtrent deze problematiek met de betrokken actoren uit het middenveld.

In bijlage een artikel uit De Tijd.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...