Wat staat er nu precies in het rapport “Dekoloniseer mijn stad”?
Foto: bewerkt uit iStock door Vlaams Belang Gent.

Wat staat er nu precies in het rapport “Dekoloniseer mijn stad”?

Woensdag 25 februari werd er op een meer dan 4 uur durend debat in Gent het rapport “Dekoloniseer mijn stad” besproken. Vlaams Belang trok alle registers open tegen dit links-activistisch pamflet, dat maar op één plaats thuishoort: de prullenmand. Vlaams Belangfractieleider Johan Deckmyn trok onmiddellijk van leer tegen dit rapport “dat geen enkele ruimte maakt voor enige nuance en evenwicht.

Onder de titel van het rapport staat: “Dit rapport gaat uit van iedereen die deelnam aan het dekolonisatietraject.” Dan kom je algauw bij een eerste vraag: wie zijn die mensen? Wie heeft de pen vastgehouden bij het schrijven van de waanzinnige aanbevelingen in dit rapport? Eén ding was wel duidelijk: ze werden geselecteerd door het stadsbestuur via een vzw. Dit stadsbestuur wil dus enkel de mening horen van mensen die ze zelf heeft geselecteerd. 

“Hoe ondemocratisch is dit?”, stelde Deckmyn, die tevens vroeg hoeveel van de adviserende personen en/of organisaties gesubsidieerd werden door de stad Gent. Want, wiens brood men eet, wiens woord men immers spreekt. Het stadsbestuur weigerde te antwoorden omwille van privacy-redenen.

Extreemlinkse activist is ‘dekoloniseer-held’

Als je het rapport zelf leest, kan je niet anders dan concluderen dat het compleet van de pot gerukt is. Voortaan is er ook een nieuwe term voor allochtonen, namelijk: “geracialiseerde personen”. Je kan het trouwens zo gek niet bedenken of je vindt het in het rapport terug. Volgens de schrijvers van het rapport is er zelfs “ruimtelijke segregatie in een rijk, wit en proper centrum van Gent”. Ik weet niet wie van de lezers al in Gent-centrum heeft rondgelopen, maar ik heb toch niet de indruk dat dit een rijk en wit centrum is, laat staan proper… Dat de stad Gent trouwens meegaat in dit verhaal hoeft niet te verbazen. Straffer nog: er zijn al heel wat “experts” in onze Gentse scholen actief. Eén van deze experts is de extreemlinkse subsidieslurper Dominique Willaert die blijkbaar een held van dekolonisatie is. Dit stadsbestuur nam immers al initiatieven om Gentse schoolkinderen te indoctrineren met een eenzijdig anti-racistisch verhaal waarbij deze activist blijkbaar als rolmodel moet dienen. Kan het gekker?

Etnisch profileren bij de politie?

In dit links-activistisch rapport vinden we ook de bewering dat de Gentse politie aan etnische profilering en racisme schuldig is. In haar antwoord op het rapport stelde het stadsbestuur nochtans dat het politiekorps geen controles voert via een systeem van “ethnic profiling”. Deckmyn vroeg dan ook waarom dit stadsbestuur dan ondertussen beslist had om ons politiekorps door te lichten op etnisch profileren? Ook daar kwam geen antwoord op…

Dit rapport beweert tevens dat er zoiets bestaat als een “witgewassen collectieve geheugen in musea en andere culturele instellingen”. Wie kan dit rapport nog ernstig nemen bij dergelijke links-activistische onzin? Johan Deckmyn kon de onwaarheid eenvoudig aantonen door te wijzen naar het NTG, waar dit seizoen werd geopend met onder andere een beeldhouwwerk over een verkrachting, gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de verkrachting van een vrouw in Congo door koloniale agenten. Dit aanstootgevend beeld kreeg een prominente plaats in de inkomhal van NTG.

Waanzinnige aanbevelingen en kliklijnen

En dan zijn er de dekoloniseer-aanbevelingen… als je al dacht: gekker wordt het niet, dan had je fout gedacht. Vooreerst de praktijktesten. Vlaams Belang heeft zich daar steeds tegen verzet, maar hoeft het te verbazen dat men in dit rapport in ware Gestapo-stijl eigenlijk de ganse maatschappij wil controleren op fout gedrag? Zelfs de politie komt in het vizier. Ook daar moet men praktijktesten invoeren. “Wat zal het worden?” vroeg Deckmyn, “Nagaan of blanke inbrekers niet beter behandeld worden dan allochtone inbrekers?”

Maar men is ook in de leer gegaan bij het Sovjet-heropvoedingskampenbeleid. In dit links-activistisch rapport noemt het men niet heropvoeding maar ‘training. Men wil immers voor alle personeelsleden, inclusief de politiediensten, structurele antiracisme trainingen organiseren. En in het antwoord van de stad Gent op het rapport wordt men op zijn wenken bediend.

En naar goede gewoonte in totalitaire regimes wil men kliklijnen organiseren, maar men noemt het wel meldpunten. Kliklijnen die uiteraard in hoofdzaak met bevooroordeelde geracialiseerde personen moeten worden bemand. En het gaat van gekker, over waanzinnig tot niet te geloven. Want, zo stelt het links-activistisch rapport: “bij klachten moet er een ondubbelzinnige keuze zijn om de zijde te kiezen van wie de klacht indient en het juridische verloop tot het uiterste te ondersteunen”. 

Het speelt dus geen rol of de klacht terecht is of niet en het vermoeden van onschuld moet al helemaal in de vuilbak. Neen, als er een klacht is moet sowieso de kant van de klager worden gekozen, aldus het rapport.

Men vraagt bijvoorbeeld verder een garantie van dienstverlening, ongeacht de legale status van de persoon. Illegalen moeten – volgens deze werkgroep – dus alle dienstverlenende faciliteiten krijgen vanwege de stad. Vlaams Belangfractieleider Johan Deckmyn was erg duidelijk: “Wat het Vlaams Belang betreft hebben illegalen recht op één dienstverlenende faciliteit: namelijk opgevangen worden in een gesloten centrum in afwachting van hun uitzetting.”

Don’t ask’ en islamisering omarmen

En het wordt nog gekker, want het rapport vraagt ook nog eens een don’t ask’-beleid, waarbij door de openbare dienstverlening (ook door de politie) niet naar de migratiestatus mag worden gevraagd. Men zou dus niet eens meer naar de nationaliteit van iemand mogen vragen. 

Eén van de ongewild cynische aanbevelingen in het rapport was de volgende: “Het hanteren van een actief pluralisme door het toelaten van religieuze symbolen in de openbare functies en in het onderwijs”. Deckmyn wees er op dat nog niet zo lang geleden deze meerderheid trots was omdat ze de kruisbeelden uit de schoolklassen had verwijderd. Zo hoorde het, vond men. Maar nu luistert men vol aandacht naar een aanbeveling om islamitische symbolen in openbare functies en in het onderwijs in te voeren. 

Geen taalkennis of diploma nodig voor een job aan de stad

Een andere aanbeveling, die eigenlijk al is ingevoerd in Gent, is het feit dat men stelt dat het beheersen van de Nederlandse taal niet noodzakelijk is voor elke functie in Gent. Dat dit de totale negatie is van integratie van mensen van vreemde origine in onze samenleving, neemt men er dus zomaar bij. En in dezelfde lijn van het discours van de linkse meerderheid in Gent, worden er zelfs vraagtekens gezet bij de noodzaak van diploma’s. Ervaringsdeskundigheid volstaat. 

Waar er dan wel blijkbaar enige kennis verwacht wordt, dat zijn de interculturele competenties. Die moeten dan wel weer als voorwaarde toegevoegd worden bij selectieprocedures. Je zal maar een Nederlandstalige blanke man zijn met een diploma. Je kansen voor een job bij de stad Gent in de toekomst zien er niet goed uit.

Gent moet worden heropgevoed: weg met Zwarte Piet, Pipi Langkous en weg met ons

Het principe van heropvoeding van onze burgers werd opnieuw duidelijk bij de aanbevelingen bij Onderwijs. We citeren uit het rapport dekolonisering over wat men verwacht van leerkrachten, begeleiders en jongeren: “Ze moeten zich bewust worden van hun denkbeelden, (impliciete) vooroordelen en de impact van verwachtingen op de kinderen en jongeren met wie ze werken. Ze moeten racistische denkbeelden en uitspraken bij zichzelf en anderen leren herkennen en getraind worden in antiracisme.” Kop van jut zijn hierbij volksfiguren zoals Zwarte Piet en kinderheldin Pipi Langkous. Voor Deckmyn was het duidelijk: “Dit is de gedachtenpolitie in volle actie!”

Toen het over de figuur van Zwarte Piet ging vroeg Deckmyn om alsjeblief van onze tradities af te blijven. Hij maakte ook brandhout van multiculturele initiatieven zoals “Queen Nikkolah”. Hij keurde tevens ten stelligste de initiatieven af om verenigingen die een echte zwarte piet gebruiken, te straffen door geen subsidies meer te geven.

Ook over de Gentse bibliotheek en de ganse dekoloniseer-heisa rond Pipi Langkous is het duidelijk. Men zoekt problemen waar ze niet zijn, stelde Deckmyn. Pipi Langkous is een vrijgevochten meisje en een rebel, maar dit stadsbestuur verkiest wellicht liever boeken over gesluierde jonge meisjes. “In zulke boeken zullen er wel geen waarschuwingslabels aangebracht worden” besloot Deckmyn. maar moet ik verwonderd zijn? Open Vld laat zich immers gewillig en doelbewust domineren door Groen. Voor Mathias De Clercq telt maar één ding: dat hij burgemeester kan zijn. Dat hij een ultralinks beleid moet voeren in Gent neemt hij er graag bij.”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...