Waar gaat het naartoe met onze stad?

Circulatieplan – Gemeenteraad 22 februari 2016

Het circulatieplan leeft bij de Gentenaars, er wordt veel over gepraat, al evenveel over geschreven. Het circulatieplan is een tot in de details uitgestippeld plan dat de Gentenaars moet leren hoe zich te verplaatsen in hun stad, en vooral waar en langs waar ze zich kunnen en mogen verplaatsen. In een persbericht noemt u het mobiliteitsplan- waar dit circulatieplan een belangrijk onderdeel van is- een plan met een rebels karakter, maar het maakt de enige juiste keuzes om de gezelligheid van onze stad te behouden….Met ons Gents rebels karakter is dit alvast een redenering die wij niet volgen.
De bezwaren bij het mobiliteits- en parkeerplan blijven ook hier gelden: de randvoorwaarden zijn er niet. Wij worden verondersteld het circulatieplan nu goed te keuren zonder enige garantie dat al de randvoorwaarden, cruciaal om de uitvoering ervan mogelijk te maken, zullen vervuld zijn bij de invoering ervan in april volgend jaar. We verwijzen naar de betere doorstroming van de R40, waarlangs u heel wat bijkomend verkeer wil kanaliseren, naar een oplossing voor de knelpunten op die R40, Heuvelpoort, Dampoort, St.-Lievenspoort, die nu al overbelast zijn, naar P&R’s die ofwel nog niet eens gerealiseerd zijn, ofwel aan aanpassing of aan uitbreiding toe zijn.
Het stond al in het mobiliteitsplan: Gent moet een fietsende stad worden, met de fiets als volwaardig stedelijk vervoersmiddel. In het circulatieplan staat dat het de regel moet zijn dat alles befietsbaar gemaakt wordt.(p.18) Laat ons dan het STOP-principe, het fundamenteel uitgangspunt, maar veranderen in TSOP-principe, dat zou eerder de realiteit benaderen, want de fiets krijgt in dit plan heel veel aandacht. En ook veel faciliteiten, al zal er altijd een groot deel zijn van de Gentse bevolking voor wie fietsen geen mogelijkheid is.

Heel wat Gentenaars zijn blij dat de winkel-wandelstraten eindelijk fietsvrij gemaakt worden, dan toch tussen 11 en 19u. Het is alvast één punt uit het circulatieplan dat als zeer positief beoordeeld wordt. Hoe lang wordt daar al niet naar gevraagd!
De stadskern moet leefbaarder, aangenamer worden door auto’s te weren. Auto’s weren zal zeker lukken. Maar of dat zal zijn doordat veel automobilisten hun auto aan de kant zullen laten staan om over te schakelen op een alternatief vervoersmiddel, dat is de vraag! De kans is groot dat zij de stad voor bekeken houden en hun weg zullen vinden naar de bestaande accommodaties rond Gent , een trend die trouwens al bezig is. Op de commissie zegt u daar niet in te geloven, want “de mensen komen hier winkelen omwille van het historische kader”. Voor toeristen is dat waar: die komen voor het historische kader. Mensen die winkelen -zeker als er kinderen bij zijn- willen dat zo comfortabel mogelijk doen: die willen een vlotte, gratis parkeergelegenheid, dicht bij de zaak zodat er met de boodschappen niet hoeft gesleurd te worden. Door zowel parkeerplan als circulatieplan is dat in de binnenstad niet meer vanzelfsprekend. Wel voor fietsers: die mogen tot voor de winkels rijden – in de Veldstraat staan de fietsen op het voetpad, op de Koornmarkt worden de matten uitgerold om toch maar tot voor de winkel te kunnen staan….op slechts enkele meter van 2 dure fietsstalplaatsen!
Wat zullen de gevolgen zijn voor de plaatselijke economie, zal het voor de handelaars in de binnenstad ook nog leefbaar zijn??? Kunnen de gevolgen ingeschat worden van zowel het parkeerplan als het circulatieplan op de plaatselijke economie? Een vraag die we eerder ook al stelden.
U spreekt in het circulatieplan over “de filosofie van de sectoren”(p.26), (vroeger lobben, een van de weinige veranderingen in het circulatieplan). In het plan staat letterlijk dat de opdeling in sectoren zou kunnen zorgen voor een aantal moeilijke of niet oplosbare problemen voor een aantal inwoners. Waarom wordt er dan zo hardnekkig aan vast gehouden? ??? Als die problemen niet oplosbaar zijn, waarom zet u dan toch door? De problemen zullen geïnventariseerd worden…. Hopelijk ook opgelost …de stad leefbaarder maken was toch de opzet van dit plan….
Tussen die sectoren –zones- wordt het autoverkeer vrijwel onmogelijk gemaakt met verschillende maatregelen , o.a. door te knippen. Er wordt bij het knippen geprobeerd om een duidelijke structuur te creëren. Zo duidelijk is en vooral zo logisch lijkt het ons niet.
Enkele vb:
Wat u noemt het “sluipverkeer” langs Lousbergkaai – Voorhoutkaai – Schoolkaai wordt omgekeerd omdat het voor hinder zorgt aan de Dampoort. Maar aan de overkant van de Schoolkaai, op de Hagelandkaai wordt de Pauwbrug geknipt, al het verkeer voor de Machariuswijk wordt eerst naar de Dampoort gestuurd, om dan de wijk in te kunnen.1: wat is de logica daarvan, 2: dat is nodeloos rondrijden over een overbelast knooppunt. Als ik daar een vraag over stel is het korte antwoord dat alles langs de grote assen moet…punt uit!
Wondelgembrug : enkele richting….waarom?De Smetbrug (nieuwe vaartbrug)…enkele richting :niet te begrijpen :rondrijden om dan op enkele meter van het vertrekpunt te staan….het is bijkomend verkeer dat niet nodig is. Ik hoor niets meer over de uitstoot van fijn stof….vroeger te pas en te onpas!
Bargiebrug….enkel nog voor fietsers, bussen en taxi’s. U geeft toe dat het een grote impact zal hebben, u snijdt daar een ganse handelsas af, maar…”dit is bijzonder belangrijk voor fietsers”….Is dat een afdoende verantwoording voor zo een ingrijpende maatregel?
Wie aan de Poel staat en naar de St.Michielsparking wil moet een ganse omweg maken. “Als de parking volzet is , zijn er toch nog altijd automobilisten die gaan aanschuiven, en dat stoort dan het openbaar vervoer”, dat is de verantwoording. Het is toch zeker niet elke dag dat daar rijen staan en het openbaar vervoer gehinderd wordt, maar het rondrijden zal wel dagelijks gebeuren. Weer een drastische maatregel, waarvan oorzaak en gevolg buiten proportie zijn. En zo worden die maatregelen ook ervaren door de man in de straat.

Centraal voor het circulatieplan is het grote voetgangersgebied. Opgedeeld in 4 aparte zones. Een groot voetgangersgebied, zo groot dat een shuttledienst overwogen wordt, naast extra zitelementen om de loopafstand te beperken tot 150 m, voor al wie niet zo goed te been is! Het zal er gezellig zijn….stappen van bank naar bank voor wie minder valide is, of voor wie de afstand gewoon te ver is.
Om de voetgangerszone in te rijden is een vergunning nodig. Bij die vergunningen stellen wij ons toch heel wat vragen. Er zijn vergunningen die permanent geldig zijn (voor alle bewoners) sommige categorieën krijgen een vergunning die enkel geldig is tussen 11 en 18 u. In totaal zijn er 26 verschillende categorieën voertuigen die een vergunning moeten krijgen. Er kunnen ook achteraf vergunningen aangevraagd worden…. Er is ook nog een aparte vergunning voor de toegang tot de verschillende zones van het voetgangersgebied… al bij al wordt dit toch wel heel complex, en administratief een hele klus, en zal er toch nog wel wat gerij zijn.
Bewoners uit de voetgangerszone kunnen ook vergunningen aanvragen o.a. voor familie . Die vergunningen zijn wel enkel geldig tussen 9 en 11u, en tussen 19 en 6u… Toen mijn vader nog leefde had ik de gewoonte hem op woensdagmiddag , na school, op te halen. Rond 5, 6u ’s avonds bracht ik hem dan terug. Met de nieuwe vergunningsregeling zou dit onmogelijk zijn… dat kan toch niemand geloven!!!! Er wonen nog senioren of minder validen in die situatie in het voetgangersgebied. In de namiddag eens ophalen, is er niet meer bij…Dit gaat toch te ver, dit grijpt in in het privéleven. De juiste keuze om de gezelligheid te bewaren????
Een vergunning voor de voetgangerszone geeft recht op toegang tot 1 enkele zone, dat geldt zelfs voor de gedomicilieerde bewoners…In de nota staat ”het is logisch dat een gedomicilieerde bewoner van deel 3 met zijn vergunning niet automatisch ook in de andere delen rond kan rijden”…. p.77)..Logisch????Waar zijn we mee bezig????? Wonen wij in een bezette stad????Hoever gaat de conditionering niet alleen van de centrumbewoners maar eigenlijk van alle Gentenaars????
Het circulatieplan bepaalt ook nog langs waar je de voetgangerszone in mag rijden. Aan de vergunning worden toegangspoorten gekoppeld. Aan elke toegangspoort wordt de toegang met het dynamische toegangscontrolesysteem gehandhaafd…(p.78)…Het lijkt wel terug naar de Middeleeuwen, toen waren er rond elke stad ook toegangspoorten. Die werden bewaakt door wachters…dat zijn nu ANPR-camera’s of verzinkbare palen. Met dit verschil dat je toen wellicht zelf kon kiezen langs waar je de stad binnenkwam. Waar zijn we mee bezig??? In welk keurslijf worden wij geduwd???? Ik noemde het mobiliteitsplan vroeger al een keurslijf van wetten en regeltjes….het wordt alsmaar erger…En dat allemaal om de auto uit de stad te weren…..welke Gentenaar, van welke partij ook, kan dit begrijpen en aanvaarden??? U noemt het de juiste keuze om de gezelligheid van onze stad te behouden….
Wij in elk geval niet!
Wis Versyp
gemeenteraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...