Vragen Vlaams Belang provincieraden januari en februari 2012

In bijlage onderaan vindt u de vragen en een motie van de maanden januari en februari 2012. De motie over de blokkades en de vraag over fouten in verslagen werden onontvankelijk verklaard. Bij de blokkades was dat ten onrechte. Bij de vraag over de fouten was het terecht. Die werd in het Bureau behandeld.

De vragen en motie omvatten de volgende onderwerpen:

Het schmallenbergvirus in onze provincie
De heer Marc Joris, provincieraadslid

De reactie van de deputatie op de ontslagen bij Bekaert
De heer Marc Joris, provincieraadslid

Maatregelen tegen blokkades
De heer Marc Joris, provincieraadslid

De kwaliteit van de verslagen van de raadszittingen
De heer Marc Joris, provincieraadslid

De consequenties van de verkiezingen in Taiwan voor onze contacten met China
De heer Marc Joris, provincieraadslid

——————————

In bijlage onderaan vindt u de vragen en een motie van de maanden januari en februari 2012. De motie over de blokkades en de vraag over fouten in verslagen werden onontvankelijk verklaard. Bij de blokkades was dat ten onrechte. Bij de vraag over de fouten was het terecht. Die werd in het Bureau behandeld.

De vragen en motie omvatten de volgende onderwerpen:

Het schmallenbergvirus in onze provincie
De heer Marc Joris, provincieraadslid

De reactie van de deputatie op de ontslagen bij Bekaert
De heer Marc Joris, provincieraadslid

Maatregelen tegen blokkades
De heer Marc Joris, provincieraadslid

De kwaliteit van de verslagen van de raadszittingen
De heer Marc Joris, provincieraadslid

De consequenties van de verkiezingen in Taiwan voor onze contacten met China
De heer Marc Joris, provincieraadslid

——————————

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...