Vraag ivm. Stationsbuurt

Verkeerscirculatie zuidelijke Stationsbuurt

Geachte mevrouw Versyp,

We hebben met beide groepen uit de wijk gesproken in juli en in augustus om de stand van zaken en mogelijke nieuwe ideeën te bespreken. Eerstdaags bespreek ik een nieuw voorstel met de leden van het college. We hebben een nieuwe afspraak met beide groepen tegen het eind van deze maand, waarmee we dan dit voorstel opnieuw bespreken. Daarna zal een beslissing genomen worden. We voeren de nieuwe situatie in van zodra dit procedureel en organisatorisch mogelijk is. We zullen niet opnieuw met een proefproejct werken. Alle stemmen zijn gekend, we kennen de meningen en nu moeten er gewoon beslissingen genomen worden die zoveel mogelijk rekening houden met de verschillende stemmen.

Filip Watteeuw Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Wis Versyp
Gemeenteraadslid

Verkeerscirculatie zuidelijke Stationsbuurt

Geachte mevrouw Versyp,

We hebben met beide groepen uit de wijk gesproken in juli en in augustus om de stand van zaken en mogelijke nieuwe ideeën te bespreken. Eerstdaags bespreek ik een nieuw voorstel met de leden van het college. We hebben een nieuwe afspraak met beide groepen tegen het eind van deze maand, waarmee we dan dit voorstel opnieuw bespreken. Daarna zal een beslissing genomen worden. We voeren de nieuwe situatie in van zodra dit procedureel en organisatorisch mogelijk is. We zullen niet opnieuw met een proefproejct werken. Alle stemmen zijn gekend, we kennen de meningen en nu moeten er gewoon beslissingen genomen worden die zoveel mogelijk rekening houden met de verschillende stemmen.

Filip Watteeuw Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Wis Versyp
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...