Vraag in OCMW-raad oktober 2010 i.v.m. leefloon na toevloed Oost-Europeanen in Gent

Naar aanleiding van de commotie in de pers van 2 oktober ll. in verband met de toevloed van Oost-Europeanen in Gent stelde fractievoorzitter Christian Bauwens volgende vraag aan de voorzitter van OCMW Gent tijdens de OCMW-raad van oktober 2010. Aansluitend vindt u het antwoord van de voorzitter.

Problematiek rond leefloon

Naar aanleiding van de commotie in de pers van 2 oktober ll. in verband met de toevloed van Oost-Europeanen in Gent, had ik graag vernomen over welke aantallen het hier gaat tot en met 30 september 2010. Meer specifiek, wat is de stijging ten opzichte van 2009. Is de budgettaire weerslag groter dan de recente budgetwijziging 2010?

Gent is via de Eurolines-bussen een populaire bestemming geworden. Blijkbaar is bij ons de poort al jaren wijd open gezet zonder na te denken over de gevolgen. ‘Een zoveelste uitwas in het non-beleid rond asiel en vreemdelingen dat hier al jaren gevoerd wordt’, zegt zelfs een straathoekmedewerker in hetzelfde artikel waar u vermeld wordt.

Daardoor ook vallen heel wat fraudeurs door de mazen van het net, we staan erbij en kijken ernaar. Als we dan de gestrengheid van de wetgeving (bijstandsverlening) in onze buurlanden vergelijken met de onze, spreekt het voor zich dat deze toestand niet vlug voorbij zal gaan.
Is het daarom niet aangewezen dringend dezelfde houding als deze van het Antwerpse OCMW aan te nemen? Daar interpreteert men strikt de werkbereidheid en gaat men ook na of de aanvrager-leefloon een serieuze sollicitant is.

Gent heeft blijkbaar het imago om soepeler te zijn. Daar u in de pers verklaarde het tij te willen keren, vernam ik graag welke maatregelen u zal nemen (behalve het naar school sturen van kinderen en Nederlandse les volgen) om de toevloed aan economische gelukzoekers af te remmen.

Antwoord van de voorzitter

Het aantal cliënten met nationaliteit EU 12+ stijgt jaar na jaar. De toename is niet verwonderlijk gelet op de jaarlijkse toename in het bevolkingsregister. Het aantal Oost-Europeanen (EU 12+) is bijvoorbeeld van 1 januari tot 1 oktober 2010 toegenomen met 1653, waarvan 971 Bulgaren. Als we 2009 vergelijken met de eerste jaarhelft van 2010 zien we een stijging van 63,3 %.
In de budgetten werd rekening gehouden met deze stijgende trend waardoor er geen budgettaire weerslag is.

Het probleem van de toevloed van economische gelukszoekers – zoals u dit noemt – is geen probleem van Gent alleen. Ook andere steden kampen met gelijkaardige problemen. Antwerpen, dat nochtans een iets striktere houding aanneemt tegenover een aanvrager-leefloner, kampt met een toevloed aan Noord-Afrikanen en Brussel wordt overspoeld met aanvragen van Roemenen. Wij in Gent zien specifiek Bulgaren (waaronder ROMA) aankomen.
Het probleem kan niet door één stad alleen worden opgelost. We kunnen als OCMW blijven geld vragen aan de stad en blijven strenge voorwaarden koppelen aan het leefloon. Maar zolang er geen consequent beleid wordt uitgevoerd op het vlak van regularisatie en migratie, waaraan ook een degelijk uitzetbeleid is gekoppeld, is het dweilen met de kraan open. Het is aan de federale regering om hier haar verantwoordelijkheid te nemen en ik hoop dat alle politieke partijen hier aan tafel hun federale mandatarissen aansporen om het nodige te doen.

Maar betekent dit nu dat we als Gents OCMW de zaken gewoon ondergaan. Neen! Onze diensten onderzoeken de mogelijkheden om de hulpverlening aan nieuwe EU-burgers en de controle op werkbereidheid te verstrengen. De diensten bekijken ook de mogelijke opties om een striktere nadruk te leggen op het proberen uitputten van rechten uit sociale zekerheid in het land van herkomst. Ook op politiek niveau wordt gekeken hoe we de toevloed aan nieuwe EU-burgers kunnen indijken en hoe we kunnen optreden tegen de huisjesmelkerij, frauduleuze arbeidscontracten en nepbedrijven. We zijn dus volop bezig met deze problematiek. Het is momenteel nog te vroeg om hier grote uitspraken over te doen, maar zodra de maatregelen concreet zijn, zal u daar zeker van op de hoogte worden gesteld.

Geert Versnick
voorzitter

Naar aanleiding van de commotie in de pers van 2 oktober ll. in verband met de toevloed van Oost-Europeanen in Gent stelde fractievoorzitter Christian Bauwens volgende vraag aan de voorzitter van OCMW Gent tijdens de OCMW-raad van oktober 2010. Aansluitend vindt u het antwoord van de voorzitter.

Problematiek rond leefloon

Naar aanleiding van de commotie in de pers van 2 oktober ll. in verband met de toevloed van Oost-Europeanen in Gent, had ik graag vernomen over welke aantallen het hier gaat tot en met 30 september 2010. Meer specifiek, wat is de stijging ten opzichte van 2009. Is de budgettaire weerslag groter dan de recente budgetwijziging 2010?

Gent is via de Eurolines-bussen een populaire bestemming geworden. Blijkbaar is bij ons de poort al jaren wijd open gezet zonder na te denken over de gevolgen. ‘Een zoveelste uitwas in het non-beleid rond asiel en vreemdelingen dat hier al jaren gevoerd wordt’, zegt zelfs een straathoekmedewerker in hetzelfde artikel waar u vermeld wordt.

Daardoor ook vallen heel wat fraudeurs door de mazen van het net, we staan erbij en kijken ernaar. Als we dan de gestrengheid van de wetgeving (bijstandsverlening) in onze buurlanden vergelijken met de onze, spreekt het voor zich dat deze toestand niet vlug voorbij zal gaan.
Is het daarom niet aangewezen dringend dezelfde houding als deze van het Antwerpse OCMW aan te nemen? Daar interpreteert men strikt de werkbereidheid en gaat men ook na of de aanvrager-leefloon een serieuze sollicitant is.

Gent heeft blijkbaar het imago om soepeler te zijn. Daar u in de pers verklaarde het tij te willen keren, vernam ik graag welke maatregelen u zal nemen (behalve het naar school sturen van kinderen en Nederlandse les volgen) om de toevloed aan economische gelukzoekers af te remmen.

Antwoord van de voorzitter

Het aantal cliënten met nationaliteit EU 12+ stijgt jaar na jaar. De toename is niet verwonderlijk gelet op de jaarlijkse toename in het bevolkingsregister. Het aantal Oost-Europeanen (EU 12+) is bijvoorbeeld van 1 januari tot 1 oktober 2010 toegenomen met 1653, waarvan 971 Bulgaren. Als we 2009 vergelijken met de eerste jaarhelft van 2010 zien we een stijging van 63,3 %.
In de budgetten werd rekening gehouden met deze stijgende trend waardoor er geen budgettaire weerslag is.

Het probleem van de toevloed van economische gelukszoekers – zoals u dit noemt – is geen probleem van Gent alleen. Ook andere steden kampen met gelijkaardige problemen. Antwerpen, dat nochtans een iets striktere houding aanneemt tegenover een aanvrager-leefloner, kampt met een toevloed aan Noord-Afrikanen en Brussel wordt overspoeld met aanvragen van Roemenen. Wij in Gent zien specifiek Bulgaren (waaronder ROMA) aankomen.
Het probleem kan niet door één stad alleen worden opgelost. We kunnen als OCMW blijven geld vragen aan de stad en blijven strenge voorwaarden koppelen aan het leefloon. Maar zolang er geen consequent beleid wordt uitgevoerd op het vlak van regularisatie en migratie, waaraan ook een degelijk uitzetbeleid is gekoppeld, is het dweilen met de kraan open. Het is aan de federale regering om hier haar verantwoordelijkheid te nemen en ik hoop dat alle politieke partijen hier aan tafel hun federale mandatarissen aansporen om het nodige te doen.

Maar betekent dit nu dat we als Gents OCMW de zaken gewoon ondergaan. Neen! Onze diensten onderzoeken de mogelijkheden om de hulpverlening aan nieuwe EU-burgers en de controle op werkbereidheid te verstrengen. De diensten bekijken ook de mogelijke opties om een striktere nadruk te leggen op het proberen uitputten van rechten uit sociale zekerheid in het land van herkomst. Ook op politiek niveau wordt gekeken hoe we de toevloed aan nieuwe EU-burgers kunnen indijken en hoe we kunnen optreden tegen de huisjesmelkerij, frauduleuze arbeidscontracten en nepbedrijven. We zijn dus volop bezig met deze problematiek. Het is momenteel nog te vroeg om hier grote uitspraken over te doen, maar zodra de maatregelen concreet zijn, zal u daar zeker van op de hoogte worden gesteld.

Geert Versnick
voorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...