Vraag in OCMW-raad november 2010 i.v.m. winteropvang daklozen

Naar aanleiding van de voorbereidingen voor de nachtopvang van daklozen deze komende winter stelde fractievoorzitter Christian Bauwens volgende vraag in de OCMW-raad van november 2010. Aansluitend vindt u het antwoord van de voorzitter.

Winteropvang daklozen


Naar aanleiding van de voorbereidingen i.v.m. de nachtopvang van daklozen voor de komende winter, stel ik vast dat de stad Gent, volgens haar eigen berichtgeving, nog geen beslissing genomen heeft over een nieuwe winterlocatie.
Vorige winter werd het Kwartier Beervelde van Defensie operationeel gehouden voor opvang. Tevens was er een locatie in de Port Arthurlaan, maar beiden zijn dit jaar niet meer in gebruik.
Als OCMW Gent verrichten wij al heel wat inspanning via gesubsidieerde sociale instellingen. Daarom begrijp ik niet goed dat de stad Gent eveneens eigen initiatieven ontwikkelt.

Wordt hier niet door het OCMW en de stad naast in plaats van met elkaar gewerkt?

Antwoord van de voorzitter

Neen, er wordt niet door het OCMW en de stad naast in plaats van met elkaar gewerkt. In de werkgroep Dak- en Thuislozen waarin zowel de stad, het OCMW, als de lokale actoren, die rond het thema dak- en thuislozen werken, zijn vertegenwoordigd, wordt zeer nauw samengewerkt.
De startbijeenkomst voor de concrete organisatie van de winteropvang daklozen vindt plaats op dinsdag 9 november 2010. Er zal opnieuw een nauw samenwerkingsverband zijn tussen stad, OCMW, CAW Artevelde, Huize Triest en het Rode Kruis.
Op de recentste vergadering van de werkgroep (dd 19 oktober ll) werd gemeld dat de stad voor de komende winteropvang de ex-brandweerkazerne, gelegen aan de Academiestraat, ter beschikking zal stellen. De keuze van deze locatie kwam er na een gezamenlijke zoektocht.

Geert Versnick
voorzitter

Naar aanleiding van de voorbereidingen voor de nachtopvang van daklozen deze komende winter stelde fractievoorzitter Christian Bauwens volgende vraag in de OCMW-raad van november 2010. Aansluitend vindt u het antwoord van de voorzitter.

Winteropvang daklozen


Naar aanleiding van de voorbereidingen i.v.m. de nachtopvang van daklozen voor de komende winter, stel ik vast dat de stad Gent, volgens haar eigen berichtgeving, nog geen beslissing genomen heeft over een nieuwe winterlocatie.
Vorige winter werd het Kwartier Beervelde van Defensie operationeel gehouden voor opvang. Tevens was er een locatie in de Port Arthurlaan, maar beiden zijn dit jaar niet meer in gebruik.
Als OCMW Gent verrichten wij al heel wat inspanning via gesubsidieerde sociale instellingen. Daarom begrijp ik niet goed dat de stad Gent eveneens eigen initiatieven ontwikkelt.

Wordt hier niet door het OCMW en de stad naast in plaats van met elkaar gewerkt?

Antwoord van de voorzitter

Neen, er wordt niet door het OCMW en de stad naast in plaats van met elkaar gewerkt. In de werkgroep Dak- en Thuislozen waarin zowel de stad, het OCMW, als de lokale actoren, die rond het thema dak- en thuislozen werken, zijn vertegenwoordigd, wordt zeer nauw samengewerkt.
De startbijeenkomst voor de concrete organisatie van de winteropvang daklozen vindt plaats op dinsdag 9 november 2010. Er zal opnieuw een nauw samenwerkingsverband zijn tussen stad, OCMW, CAW Artevelde, Huize Triest en het Rode Kruis.
Op de recentste vergadering van de werkgroep (dd 19 oktober ll) werd gemeld dat de stad voor de komende winteropvang de ex-brandweerkazerne, gelegen aan de Academiestraat, ter beschikking zal stellen. De keuze van deze locatie kwam er na een gezamenlijke zoektocht.

Geert Versnick
voorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...