Vraag in OCMW-raad december 2010 i.v.m. uitbetaling leefloon en levensminimum

Naar aanleiding van het vertraagd uitbetalen van leefloongelden door de federale overheid stelde fractievoorzitter Christian Bauwens volgende vraag in de OCMW-raad van december 2010. Aansluitend vindt u het antwoord van de voorzitter.

Naar aanleiding van het vertraagd uitbetalen van leefloongelden door de federale overheid en de daarop gevoerde besprekingen in het federaal en Vlaams parlement, dringen zich volgende vragen op in verband met de (volgens De Standaard ‘lakse’) aanpak van leefloon- en levensminimumdossiers door het Gentse OCMW.

Welke maatregelen werden recent vastgelegd om toe te zien op de juiste uitbetaling aan leefloon- en levensminimumgerechtigden?

Als uit een onderzoek blijkt dat begunstigden eigendommen in het land van herkomst bezitten of toch andere inkomsten hebben, worden de ten onrechte uitbetaalde bedragen effectief teruggevorderd?

Wat betreft ten onrechte betaalde bedragen bij studenten-leefloners, worden er bedragen teruggevorderd bij de ascendenten van de onterecht begunstigde?

Antwoord van de voorzitter

Welke maatregelen werden recent vastgelegd om toe te zien op de juiste uitbetaling aan leefloon- en levensminimumgerechtigden?

Op de agenda van het BCSD AZ van 21 december (!) staat een nota met als titel ‘naar een accurater handhavingsbeleid in OCMW Gent’.

Deze nota beschrijft een visie over handhaving als onderdeel van de hulpverlening en een aantal acties op korte en langere termijn. Deze acties zijn o.a. gericht op het tegengaan van misbruiken en sociale fraude.


Na bespreking in BCSD-AZ komt deze nota op het Vast Bureau en op de Raad.

Als uit een onderzoek blijkt dat begunstigden eigendommen in het land van herkomst bezitten of toch andere inkomsten hebben, worden de ten onrechte uitbetaalde bedragen effectief teruggevorderd?

Als de maatschappelijk werk(st)er vaststelt dat er inkomsten zijn die niet zijn aangegeven, zal hij/zij een verslag opmaken om de ten onrechte verleende hulp terug te vorderen.


Als dit echter eigendommen in het buitenland zijn, is dit niet gemakkelijk. Immers, onze wetgeving bepaalt dat het KI de berekeningsbasis is. Buitenlandse goederen worden echter vaak op een andere manier getaxeerd.
Het niet aangeven van bestaansmiddelen is wel een grond om het leefloon te schorsen (sanctie).

Wat betreft ten onrechte betaalde bedragen bij studenten-leefloners, worden er bedragen teruggevorderd bij de ascendenten van de onterecht begunstigde?

Als een student onterecht leefloon heeft ontvangen, vordert het OCMW enkel van de student terug en niet van zijn ouders. De wet (art. 24 § 2 RMI-wet) voorziet dat we in het geval dat hij inkomsten had die hij niet aangaf, enkel van de betrokkene (de cliënt) kunnen terugvorderen.

Geert Versnick
voorzitter

Naar aanleiding van het vertraagd uitbetalen van leefloongelden door de federale overheid stelde fractievoorzitter Christian Bauwens volgende vraag in de OCMW-raad van december 2010. Aansluitend vindt u het antwoord van de voorzitter.

Naar aanleiding van het vertraagd uitbetalen van leefloongelden door de federale overheid en de daarop gevoerde besprekingen in het federaal en Vlaams parlement, dringen zich volgende vragen op in verband met de (volgens De Standaard ‘lakse’) aanpak van leefloon- en levensminimumdossiers door het Gentse OCMW.

Welke maatregelen werden recent vastgelegd om toe te zien op de juiste uitbetaling aan leefloon- en levensminimumgerechtigden?

Als uit een onderzoek blijkt dat begunstigden eigendommen in het land van herkomst bezitten of toch andere inkomsten hebben, worden de ten onrechte uitbetaalde bedragen effectief teruggevorderd?

Wat betreft ten onrechte betaalde bedragen bij studenten-leefloners, worden er bedragen teruggevorderd bij de ascendenten van de onterecht begunstigde?

Antwoord van de voorzitter

Welke maatregelen werden recent vastgelegd om toe te zien op de juiste uitbetaling aan leefloon- en levensminimumgerechtigden?

Op de agenda van het BCSD AZ van 21 december (!) staat een nota met als titel ‘naar een accurater handhavingsbeleid in OCMW Gent’.

Deze nota beschrijft een visie over handhaving als onderdeel van de hulpverlening en een aantal acties op korte en langere termijn. Deze acties zijn o.a. gericht op het tegengaan van misbruiken en sociale fraude.


Na bespreking in BCSD-AZ komt deze nota op het Vast Bureau en op de Raad.

Als uit een onderzoek blijkt dat begunstigden eigendommen in het land van herkomst bezitten of toch andere inkomsten hebben, worden de ten onrechte uitbetaalde bedragen effectief teruggevorderd?

Als de maatschappelijk werk(st)er vaststelt dat er inkomsten zijn die niet zijn aangegeven, zal hij/zij een verslag opmaken om de ten onrechte verleende hulp terug te vorderen.


Als dit echter eigendommen in het buitenland zijn, is dit niet gemakkelijk. Immers, onze wetgeving bepaalt dat het KI de berekeningsbasis is. Buitenlandse goederen worden echter vaak op een andere manier getaxeerd.
Het niet aangeven van bestaansmiddelen is wel een grond om het leefloon te schorsen (sanctie).

Wat betreft ten onrechte betaalde bedragen bij studenten-leefloners, worden er bedragen teruggevorderd bij de ascendenten van de onterecht begunstigde?

Als een student onterecht leefloon heeft ontvangen, vordert het OCMW enkel van de student terug en niet van zijn ouders. De wet (art. 24 § 2 RMI-wet) voorziet dat we in het geval dat hij inkomsten had die hij niet aangaf, enkel van de betrokkene (de cliënt) kunnen terugvorderen.

Geert Versnick
voorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...