Vraag in de OMCW-Raad betreffende brandonveiligheid in het OCMW-Gent Opleidings- en Tewerkstellingscentrum (OTC)

Reeds op 3 oktober 2006 werden door toenmalig fractievoorzitter De Moor de acute problemen inzake brandveiligheid in het OTC aangekaart. Op 7 november 2006 leverde de brandweer, zoals verwacht, een zeer negatief rapport.

Fractievoorzitter Christian Bauwens vond het dan ook opportuun om zeven maand na de probleemstelling, een vraag te stellen om te weten te komen wat er reeds verwezenlijkt werd, teneinde aan de dringende voorstellen in dit rapport tegemoet te komen.

In concreto zijn bijkomende blusmiddelen en pictogrammen geplaatst. De projecten ’De Schuitschaaf’ en ’Laadbrug’ verhuisden naar een andere locatie, zodat het grootste gedeelte van de kritische werkruimtes en lokalen leeg staat, waardoor het risico aanzienlijk vermindert. In juli wordt een toewijzing aan een aannemer verwacht, om verdere veiligheidsuitrusting te plaatsen (branddetectie en waarschuwing personeel).

Als het om personeel en cursisten gaat, is onze fractie formeel: veiligheid in de werkomgeving is primordiaal. We zijn dan ook verheugd te constateren dat er dankzij onze interventie, maatregelen genomen worden.

Reeds op 3 oktober 2006 werden door toenmalig fractievoorzitter De Moor de acute problemen inzake brandveiligheid in het OTC aangekaart. Op 7 november 2006 leverde de brandweer, zoals verwacht, een zeer negatief rapport.

Fractievoorzitter Christian Bauwens vond het dan ook opportuun om zeven maand na de probleemstelling, een vraag te stellen om te weten te komen wat er reeds verwezenlijkt werd, teneinde aan de dringende voorstellen in dit rapport tegemoet te komen.

In concreto zijn bijkomende blusmiddelen en pictogrammen geplaatst. De projecten ’De Schuitschaaf’ en ’Laadbrug’ verhuisden naar een andere locatie, zodat het grootste gedeelte van de kritische werkruimtes en lokalen leeg staat, waardoor het risico aanzienlijk vermindert. In juli wordt een toewijzing aan een aannemer verwacht, om verdere veiligheidsuitrusting te plaatsen (branddetectie en waarschuwing personeel).

Als het om personeel en cursisten gaat, is onze fractie formeel: veiligheid in de werkomgeving is primordiaal. We zijn dan ook verheugd te constateren dat er dankzij onze interventie, maatregelen genomen worden.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...