Voorzitter Rocsa neemt ontslag na beschuldiging over gesjoemel

Eddie Beek, de voorzitter van Rocsa, neemt op 1 januari ontslag. Rocsa is een sociaal-artistieke vzw die actief is in de Rabotwijk. Rocsa ligt onder vuur omdat de boekhouding sinds 2005 wordt gedaan door vzw Procema. Procema telt drie leden: Rocsa-voorzitter Eddie Beek, diens vrouw en dochter.

Eddie Beek werkt ook op het kabinet van schepen Catharina Segers (Open VLD). Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur tikte de vzw op de vingers. Het stadsbestuur beval daarop een externe audit, waarvan het resultaat net werd bekendgemaakt.

Tijdens de jongste gemeenteraad beukten drie oppositiepartijen (CD&V, Groen! en Vlaams Belang) nog eens flink in op het dossier. De raadsleden Matthieu Dierckx (CD&V), Bram Vandekerckhove (Groen!) en Wis Versyp (Vlaams Belang) hekelden de gang van zaken. Een ambtenaar en een kabinetsmedewerker moet toch beter weten was de toon van hun betoog. Ze vroegen zich ook af wat er dan allemaal niet gebeurt in die vzw’s, als de controle op gesubsidieerde vzw’s zo zwak is.

Burgemeester Daniël Termont zei dat het contract met vzw Procema al op 1 juli is verbroken. Intussen is een halftijdse kracht aangeworven om de boekhouding te doen. Voor 2008 zal de vzw Rocsa geen enkele betaling doen aan vzw Procema. Hij stelde ook dat er geen elementen zijn die wijzen op het moedwillig overschrijden van de wet op de overheidsopdrachten. Bovendien worden de opbrengsten binnen Procema aangewend voor andere culturele doeleinden. ‘De ambtenaar heeft geen foutieve handelingen gesteld. Er is alleen sprake van een schijn van belangenvermenging tussen de twee vzw’s. Maar niet van effectieve belangenvermenging.’

Termont zei ook dat het dossier wordt overgemaakt aan de voorzitter van de Werkgroep Integriteit om na te gaan of een grondiger onderzoek zich opdringt. Hij sprak tegen dat er geen controle op de vzw’s gebeurt. ( KVK)
Het Nieuwsblad / Aan Gent gebonden

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...