Voorleesnamiddag Gentse stadsschool in het Turks, Arabisch, Russisch…

Op maandagnamiddag 5 maart ’12 organiseert Stedelijke basisschool “De Regenboog” voor de leerlingen en ouders van het 1ste leerjaar (klassen 1A en 1B) een “Voorleesnamiddag”. Hierbij mogen de ouders komen voorlezen en gebruik maken van eigen boeken of boeken van de school zelf. In de brief die aan de ouders van de betrokken leerlingen werd bezorgd, wordt echter opgemerkt dat tijdens deze Voorleesnamiddag gebruik gemaakt kan worden van schoolboeken, niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Frans, Engels, Turks en Arabisch. De ouders wordt ook de mogelijkheid geboden om uit eigen boeken voor te lezen, zoals in het Russisch of een andere taal naar keuze.


Dit initiatief valt ten zeerste te betreuren omdat aan de ouders en leerlingen van Stedelijke basisschool “De Regenboog” – een school die nu al kampt met een hoog percentage aan allochtone leerlingen – een bijzonder slecht signaal wordt gegeven.  In plaats van het propageren en aanleren van het Nederlands, wordt met dit initiatief de vreemde moedertaal centraal gezet.  Bovendien hebben de autochtone leerlingen, wiens Nederlandse moedertaal nu al in de verdrukking staat in de onderlinge contacten met medeleerlingen, geen enkele boodschap aan een verhaal in het Turks, Arabisch of bijvoorbeeld Russisch.


Daarom stuurde volksvertegenwoordiger Tanguy Veys deze brief aan de directie van Stedelijke basisschool “De Regenboog”, in de hoop dat de school alsnog zou afzien van dit initiatief.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...