Vluchtelingenprobleem

Vlaams Belang vraagt De Wever daad bij het woord te voegen

“De woorden van De Wever staan compleet haaks op het beleid van zijn partij. De hypocrisie van de N-VA tart alle verbeelding.” Dat zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in een reactie op de uitlatingen van de N-VA-voorzitter in Terzake over de vluchtelingencrisis.  

De uitlatingen van de N-VA-voorzitter klinken onze partij zeer bekend in de oren. Zowel het voorstel om een apart statuut aan asielzoekers te geven, dan wel het pleidooi om de Europese binnengrenzen opnieuw te controleren, zijn voorstellen die onze partij reeds talloze keren deed. Treffend is echter dat de N-VA zich hierbij telkens als grootste tegenstander liet opmerken. Voortschrijdend inzicht heet zoiets.

Ook de tirade van De Wever ten aanzien van Europa omwille van de disproportionele inspanningen van België bij het opvangbeleid, staan haaks op het beleid van ‘zijn’ N-VA -staatssecretaris Francken. Zo is de enorme capaciteitsuitbreiding van de opvangcentra een pak hoger dan wat Europa ons (vrijblijvend) oplegt. “Hiermee geeft N-VA’er Francken net het signaal dat de grote oversteek loont en voert deze partij dus andermaal uit wat De Wever beweert te bestrijden,” argumenteert Van Grieken.

En de tegenstellingen tussen woord en daad blijven zich opstapelen. Tom Van Grieken: “Het pleidooi van De Wever een 'push them back'-beleid te voeren, staat compleet haaks op de permanente inspanningen van N-VA-defensieminister Steven Vandeput, die zijn zeemacht heeft omgevormd tot een gratis veerdienst voor gelukzoekers uit het gehele Afrikaanse continent. Dat de Godetia’s van deze wereld als een magneet werken op immigranten, lijkt de N-VA-voorzitter even te zijn ontgaan.”      

Voorts vraagt het Vlaams Belang de N-VA voor één keer de daad bij het woord te voegen. “In het kader van het Schengenverdrag bestaat de mogelijkheid tot tijdelijke grenscontroles. Als grootste partij binnen de federale regering en met de sleutelpost van Binnenlandse Zaken kan de N-VA deze maatregel makkelijk doordrukken. Doet de partij dat niet, dan zijn de uitspraken wat we allemaal vermoeden dat ze zijn: praat voor de vaak,” besluit de Vlaams Belang-voorzitter.    

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...