Vlaanderen in Actie

Minister-president Peeters (CD&V) kreeg eind februari in het Vlaams parlement een reeks vragen over de plannen om het actieplan “Vlaanderen in Actie” (VIA) een nieuwe impuls te geven met een toekomstforum eind april. De centrale doelstelling van het Vlaamse actieplan is Vlaanderen tegen 2020 tot de vijf beste regio’s van Europa te laten behoren.

Om de naambekendheid van “Vlaanderen in Actie” te vergroten en dit project bij het grote publiek ingang te doen vinden lanceerde men jaren geleden reeds groots opgezette mediacampagnes.

Nu, zoveel jaren later, moet de minister-president toegeven dat dit allemaal niets heeft opgeleverd. Minister-president Kris Peeters moest immers toegeven dat zijn paradepaardje “Vlaanderen in Actie” niet voldoet aan de verwachtingen. Hij sloeg dan ook publiekelijk een “Mea Culpa” en u wil het project om van Vlaanderen tegen 2020 een topregio te maken nu nieuw leven inblazen.

In een krantenartikel stelde Kris Peeters trouwens: “We hebben campagne gevoerd om iedereen enthousiast te maken voor ViA. Dat is helaas niet gelukt”. Eigenlijk was dit een publiek geheim. Iedereen herinnert zich immers nog hoe minister Ingrid Lieten (SP.A) in een uitgelekte mail stelde dat “Vlaanderen in Actie” geen sterk merk was. Toen maakte Peeters zich boos, nu moet hij toegeven dat Lieten nog niet zo ver naast de waarheid zat.

Het Vlaams Belang waarschuwde trouwens al eerder dat het de verkeerde kant uitliep met de mediacampagnes rond ViA. In een motie riep Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Deckmyn al op 20 april 2010 de Vlaamse regering op om met betrekking tot deze problematiek niet steeds opnieuw de doelstellingen van Vlaanderen in Actie en het Pact 2020 aan te kondigen via mediacampagnes, maar metterdaad werk te maken van de uitvoering van die plannen.

Deckmyn beklemtoonde dat, ondanks geldverslindende campagnes, de concrete resultaten nog steeds vrij mager zijn en dat het op verschillende maatschappelijke terreinen steeds minder waarschijnlijk is dat de doelstellingen van Pact 2020 zullen worden gehaald.

En wie dacht dat de Vlaamse regering zou leren uit zijn fouten komt bedrogen uit. Er wordt opnieuw een campagne rond “Vlaanderen in Actie” opgestart. Zogezegd om het project een nieuwe impuls te geven met een groots toekomstforum eind april.

Met onze centjes natuurlijk…

De video-opname van het debat vindt u op http://youtu.be/WEPQjBZd3qQ

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...