Vlaams Belangers brengen tijdens islamitisch offerfeest onaangekondigd bezoek aan Gentse slachtvloer

Diverse gevallen van slachtingen door niet erkende slachters
Onwettelijke praktijken worden oogluikend toegelaten en zorgen voor groot dierenleed

Naar aanleiding van het islamitisch offerfeest brachten gisteren Vlaams Parlementslid en Gents gemeenteraadslid Johan Deckmyn en Oost-Vlaams provincieraadslid en fractievoorzitter Tanguy Veys een onaangekondigd bezoek aan de Gentse slachtvloer in de leegstaande hallen van de voormalige UCO-fabriek, gelegen in de Maïsstraat in de Bloemekenswijk.  Doel van dit bezoek was om vast te stellen of alle wettelijke verplichtingen, waarop het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) moet toezien, werden nagekomen en er geen incidenten of inbreuken waren.  Hierbij konden beiden er getuige van zijn dat er wel degelijk inbreuken op de regelgeving inzake het slachten plaatsvonden.

Het koninklijk besluit van 11 februari 1988 betreffende rituele slachtingen in het kader van het offerfeest voorziet immers dat de slachting moet uitgevoerd worden door een slachter die erkend is door het representatief orgaan van de religie (in casu de Executieve van de Moslims van België), waarbij volgens de islamitische voorschriften het slachten moet gebeuren door het doorsnijden van de luchtpijp en de bloedvaten van de hals van het slachtdier. Gezien er geen sprake is van bedwelming, eisen de voorschriften bovendien een grote behendigheid van de slachter, in die zin dat hij absoluut alle vermijdbare opwinding, pijn of lijden van het dier moet vermijden. De voorschriften bepalen verder dat het dier met zachtheid behandeld moet worden en het mes niet mag te zien krijgen.

Deckmyn en Veys konden nochtans zelf vaststellen en met een verborgen fototoestel vastleggen dat er diverse gevallen waren waarbij de eigenaars van de schapen, en dus niet de erkende slachters, met een mes de rituele slachting uitvoerden.  Dit is niet alleen totaal onwettig, maar zorgde er bovendien voor dat in bepaalde gevallen de slachting fout werd uitgevoerd en de luchtpijp en de bloedvaten van de hals van het slachtdier slecht of onvolledig werden doorgesneden, waardoor het dier een lange en bloederige doodstrijd leed.  Hiertegen werd niet opgetreden door de nochtans aanwezige inspecteurs van het FAVV, de politie of de Gentse stadsdiensten.

Het Vlaams Belang betreurt dat deze praktijken schering en inslag waren en hiertegen op geen enkel moment werd opgetreden.  Blijkbaar zijn wetgeving en dierenwelzijn niet belangrijk als die moeten nageleefd worden door moslims.  Het viel trouwens op dat Deckmyn en Veys deze vaststellingen dit jaar konden doen door deze keer hun bezoek vooraf aan de organisatoren niet aan te kondigen, hetgeen ze vorig jaar wel deden.  Toen weken de organisatoren geen voet van de Vlaams-Belangdelegatie en konden dergelijke inbreuken niet vastgesteld worden…

Johan Deckmyn
Vlaams Parlementslid en Gents gemeenteraadslid

Tanguy Veys
Oost-Vlaams provincieraadslid en fractievoorzitter

Handleiding bij de organisatie van het islamitisch offerfeest: http://www.vmc.be/uploadedFiles/VMC/Thema/Lokaal_beleid/Levensbeschouwing/2009-09-08_Handleiding-Offerfeest-2009_nl.pdf

In de internet media verscheen het volgende hieromtrent:
http://www.beestjes.org/joomla15/index.php?option=com_content&view=article&id=1032:vlaams-belangers-brengen-tijdens-islamitisch-onaangekondigd-bezoek-aan-gentse-slachtvloer&catid=16:nieuws-belgie&Itemid=29

en

Zin en onzin van het offerfeesthttp://www.belg.be/leesmeer.php?x=7842

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...