Vlaams Belang zorgt voor Vlaamse aandacht op Herdenking Wereldoorlog I van Stad Gent

Wereldoorlog I is ook een Vlaamse aangelegenheid
Nog steeds geen lied van de Vlaamse Gemeenschap op officiële plechtigheid


Vandaag vond aan het Oorlogsmonument 1914-1918 op de stedelijke Westerbegraafplaats de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid plaats ter ere van de gesneuvelde militairen, georganiseerd door de Stad Gent. Tijdens de vorige edities ging het steeds om een zuiver “Belgische” herdenking met enkel Belgische vlaggen, het spelen van de Brabançonne en werden enkel bloemenkransen van de traditionele partijen (CD&V, Open VLD, sp.a) neergelegd.

Nochtans is voor het Vlaams Belang Wereldoorlog I ook een Vlaamse aangelegenheid. Veel Vlaams-nationalisten zijn immers tijdens “Den Grooten Oorlog” ingegaan op de oproep van de toenmalige koning Albert I om de Guldensporenslag te herdenken, en de wapens op te nemen om België te verdedigen tegen de inval van de Duitse troepen. In het verleden werd deze historische miskenning van het Vlaamse aandeel reeds door het Vlaams Belang in de gemeenteraad aangeklaagd (zie voetnoot), maar verstopte het Gentse stadsbestuur zich gemakkelijkheidshalve achter het argument dat de organisatie telkens in handen is van de “Confederatie der Oud-strijders en vaderlandslievende verenigingen”, terwijl elk jaar duidelijk is dat de stad Gent volledig zelf in staat voor de gehele organisatie.

Daarom nam het Vlaams Belang Koepel Gent sereen met een delegatie en met enkele Vlaamse leeuwenvlaggen deel aan deze herdenkingsplechtigheid, waarbij bovendien voor het eerst ook het Vlaams Belang, naast sp.a, Open VLD en CD&V, een bloemenkrans mocht neerleggen aan oorlogsmonument.

Helaas was tijdens deze plechtigheid nog geen lied van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Leeuw, te horen, maar het Vlaams Belang rekent er op dat de Vlaamse Beweging zelf voldoende druk op het Gentse stadsbestuur zal uitoefenen, zodat bij een volgende editie ook dit euvel wordt weggewerkt.

Johan Deckmyn
Voorzitter Vlaams Belang Koepel Gent


http://www.leerwerkgent.be/gent.htm?id=VRAGENUUR&rec=165772 

De organisatie van de herdenking op 11 november (01/10/2010) (Vraag nr. 237 van 21.09.2010)

De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Op 11 november 2010 wordt traditioneel de Wapenstilstand herdacht van de Eerste Wereldoorlog. Ook in Gent wordt zo’n herdenking op het getouw gezet.

De mogelijkheid zou onderzocht kunnen worden om ook de duizenden Vlaamse soldaten die sneuvelden omdat ze de bevelen van de Franse officieren niet begrepen te herdenken. O.a. wijlen Daniël Van Acker Gents oud-journalist en historicuslaat geen twijfel bestaan over het waarheidsgehalte hiervan.

Verleent de stad Gent haar medewerking aan de inrichting van de Wapenstilstand?

Welke vlaggen worden daar door de stad aangebracht?

Welke nationale officiële liederen worden er gezongen?

Is er ook aandacht voor de vele overtuigde Vlamingen die als Belgisch militair tijdens WOI en WOII zijn gesneuveld?

Wordt ook het voorbeeld van Antwerpen gevolgd (zie
http://users.telenet.be/tscheldt/kijker.html )?

Mevrouw Catharina Segers, schepen van Burgerzaken en Protocol en ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Graag antwoord ik u op de vragen die u stelt inzake de inrichting van de herdenkingen op 11 november. Op 11 november wordt traditioneel de Wapenstilstand herdacht van de Eerste Wereldoorlog. De Stad Gent verleent graag haar medewerking en steun aan de inrichting van de herdenking die plaatsvindt in het centrum van Gent, aan het 8 mei-plein, maar ook in verschillende deelgemeenten. De organisatie zelf is in handen van de Confederatie der Oud-strijders en vaderlandslievende verenigingen.

Op uw specifieke vraag of er aandacht is voor de vele overtuigde Vlamingen die als Belgisch militair tijdens de beide wereldoorlogen sneuvelden, kan ik u het volgende zeggen:

Tijdens deze herdenkingen worden alle slachtoffers van de oorlog herdacht.

Oorlog en het bijkomende leed zijn universeel en het lijden van mensen kent geen grenzen, geen taal en geen geloof. Tijdens dergelijke serene piëteitsvolle herdenkingen op 11 november wordt geen onderscheid gemaakt tussen gesneuvelden. Onze gedachten gaan uit naar alle gevallen helden.

De vlaggen die bij dergelijke manifestaties aangebracht worden door de Stad Gent zijn alle officiële vlaggen zoals die ook wapperen aan het stadhuis.

Voor het scenario van de herdenkingen met inbegrip van de toespraken, de bloemenhulde en de liederen, verwijs ik u graag door naar de Confederatie der Oud-strijders en vaderlandslievende verenigingen.

U zal met uw verdere vragen en suggesties ongetwijfeld een luisterend oor vinden bij de confederatie.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...