Vlaams Belang wint geding tegen stad Gent

Commissie Zorgvuldig Bestuur tikt stadsbestuur en schepen Coddens op de vingers
Vlaams Belang krijgt gelijk in klacht tegen stad Gent en schepen
Stad en schepen Coddens op vingers getikt na klacht van VB

In de loop van de maand september werd Vlaams Belang-gemeenteraadslid Gabi De Boever die in Drongen woont in het bezit gesteld van een folder van SP.a en Curieus-Gent (de cultuurvereniging van de SP.a) waarin activiteiten in o.m. haar deelgemeente aangekondigd werden. Op 29 oktober in de basisschool Klaverdries in Drongen, op 22 november in het GITO op de Martelaarslaan en op 13 december in de basisschool De Brug in Mariakerke. Op de folder was ook een “instapkaart” afgedrukt om de jaarlijkse ledenbijdrage te innen. De verantwoordelijke uitgever: onderwijsschepen Coddens, voorzitter van de SP.a Gent-West.

Daar “het decreet op het onderwijs” op de meest formele wijze elke politiek in de scholen uitsluit, kon gemeenteraadslid De Boever niet anders doen dan tegen bovenvermelde feiten klacht in te dienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur dat in de schoot van het Vlaams Ministerie van Onderwijs functioneert om na te gaan of de decretale bepalingen inzake onderwijs wel correct toegepast worden.

Zo pas ontving Gabi De Boever de beslissing die terzake uitgesproken werd. Het komt erop neer dat door het toelaten van bovenvermelde activiteiten in stedelijke scholen het stadsbestuur zijn verplichting tot politieke neutraliteit niet passend nageleefd heeft.

M.a.w. Gabi De Boever en het Vlaams Belang werden tegen schepen Coddens en de Stad Gent in het gelijk gesteld. Op 8 december behandelt dezelfde Commissie Zorgvuldig Bestuur een gelijkaardige klacht van gemeenteraadslid Kristina Colen. Deze keer tegen een etentje dat door de SP.a in de school van de Van Monckhovenstraat (dus in de Stationswijk waar ze woont) op 13 december georganiseerd wordt.

Francis Van den Eynde
Voorzitter gemeenteraadsfractie Vlaams Belang Koepel Gent

Hierna volgt wat in de media verscheen over dit onderwerp.


Vlaams Belang krijgt gelijk in klacht tegen stad Gent en schepen
       
GENT 25/11 (BELGA) = De Commissie Zorgvuldig Bestuur geeft Gents gemeenteraadslid Gabi De Boever (Vlaams Belang) gelijk in een klacht tegen de stad Gent en schepen van Onderwijs Rudy Coddens in verband met activiteiten in gemeentescholen door ‘Curieus’, een socio-culturele vereniging van sp.a. Een sanctie komt er niet.

De Commissie tikt zowel de stad Gent, die toelating gaf voor de activiteiten, als schepen Coddens, voorzitter van zowel de lokale sp.a-afdeling als van Curieus, op de vingers, maar legt geen sanctie op.
Aanleiding van de klacht was een folder van de lokale sp.a-afdeling ‘sp.a Gent-West’ die in september huis aan huis werd bezorgd, en waarin activiteiten van Curieus werden aangekondigd. Het ging om een kindershow, een kaas- en wijnavond en een zangavond in verschillende gemeentescholen in het Gentse. “Met de inhoud van deze activiteiten was niets verkeerd, want het ging louter om socio-culturele activiteiten”, reageert schepen Coddens, “Maar de publicatie kon teveel gelinkt worden aan een politieke partij, waardoor dit als propaganda kon worden gezien.” En politieke activiteiten of propaganda zijn verboden in het onderwijs.

In dezelfde folder stond namelijk ook informatie over de sp.a-afdeling en een ‘instapkaart’ om de jaarlijkse ledenbijdrage te innen.

De Commissie heeft daarom geoordeeld dat de activiteiten van culturele aard waren, zonder politieke inhoud, maar dat de lokale sp.a-afdeling met deze activiteiten propaganda heeft gevoerd, door ze in de folder op te nemen. Het stadsbestuur is in de fout gegaan door de activiteiten goed te keuren, waardoor ze “haar verplichting tot politieke neutraliteit niet passend heeft nageleefd”. De Commissie legt echter geen sanctie op maar gaat ervan uit dat er in de toekomst rekening wordt gehouden met de beslissing. Schepen Coddens laat alvast weten niet in beroep te gaan tegen de uitspraak en de aanbevelingen van de Commissie te zullen volgen./.COR
204/(AHO)


Stad en schepen Coddens op vingers getikt na klacht van VB 
 
De Commissie Zorgvuldig Bestuur heeft schepen van onderwijs Rudy Coddens (sp.a) en het Gentse stadsbestuur op de vingers getikt na een klacht van Vlaams Belang. In een folder van de sp.a Gent-West met de culturele activiteiten in de stadsscholen werd verwezen naar de partij sp.a.

«Het stadsbestuur en de schepen pleegden een inbreuk op de politieke neutraliteit in de scholen», stelt het Vlaams Belang. Volgens de commissie is inderdaad een fout gemaakt. Er volgt geen sanctie, maar de commissie vraagt rekening te houden met haar beslissing.

In de folder ‘Activiteitenkalender sp.a en Curieus Gent-West’ van vorige maand, stonden drie culturele activiteiten van Curieus Gent-West in Gentse stadsscholen. Een verwijzing naar de politieke partij sp.a was het probleem.

«Deze folder wekt de indruk dat het om een ledenwerving van de lokale sp.a-afdeling gaat», stelde de commissie. Ze verwijst daarbij naar de instapkaart om de jaarlijkse ledenbijdrage te innen. Die staat op dezelfde folder.

Nog klachten

Schepen Coddens erkent dat een onzorgvuldigheid staat in de folder, maar dat naar inhoud toe geen fouten zijn gemaakt. «We houden rekening met de opmerking van de commissie.»

Er lopen nog klachten tegen het stadsbestuur voor gelijkaardige feiten. De commissie behandelt ze op 8 december. Het gaat om de Gentse Feestendebatten, waar de Partij van de Arbeid met een stand stond, en een etentje dat door de sp.a op 13 december zou worden gehouden in een school in de Van Monckhovenstraat. Het is afgelast, maar dat heeft volgens Coddens niks met de uitspraak te maken. «Er waren gewoon te weinig inschrijvingen.»(BDW/HDG)
Het Laatste Nieuws / Gent-Wetteren-Lochristi, 26 november 2008Gent: Rudy Coddens


Onderwijsschepen Rudy Coddens (sp.a) en het Gentse stadsbestuur zijn door de Commissie Zorgvuldig Bestuur op de vingers getikt na een klacht van het Vlaams Belang. Aanleiding was een huis aan huis bedeelde folder waarin de sp.a-afdeling Gent-West, waarvan Coddens voorzitter is, culturele activiteiten aankondigde in Gentse stadsscholen. “Hiermee pleegden het stadsbestuur en de schepen een inbreuk op de politieke neutraliteit van de scholen”, aldus de Commissie. “De activiteiten zijn niet politiek van aard, maar ze maken wel reclame voor de partij.” De Commissie legt geen sanctie op, maar vraagt wel in de toekomst rekening te houden met haar beslissing.
Gazet van Antwerpen / Waasland, 27 november 2008

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...