Vlaams Belang wil ook hoofddoekenverbod in provinciale scholen

Zoals bekend, was het Vlaams Belang zeer tevreden met de beslissing van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs (RAGO) om een algemeen hoofddoekenverbod in te voeren in alle scholen van het gemeenschapsonderwijs. Onze partij sprak de hoop uit dat de andere netten zich bij het standpunt van de RAGO zullen aansluiten, zodat het verbod geldt in alle Vlaamse scholen zoals in de stad Antwerpen sinds kort het geval is. In heel wat scholen die niet onder het Gemeenschapsonderwijs ressorteren, is reeds een verbod van kracht. Van de secundaire scholen in Limburg laat slechts een minderheid de hoofddoek toe, en ook in Brussel is er een verbod.

Voor het Vlaams Belang moet ook het provinciaal onderwijs een hoofddoekenverbod invoeren en daarom heeft de provincieraadsfractie bij monde van voorzitter Tanguy Veys een voorstel ingediend (zie bijlage) waarbij dit voor alle provinciale scholen wordt ingevoerd.  Dit voorstel komt vandaag aan bod op de provincieraad van woensdag 14 oktober ’09.

Met vriendelijke groet,

Tanguy Veys
provincieraadslid -fractievoorzitter Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...