Vlaams Belang wil in Gent met Open VLD, CD&V en N-VA een centrum-rechtse meerderheid vormen

Een centrum-rechtse meerderheid mag zich niet laten gijzelen door links

 Vlaams Belang Gent stelt vast dat Mathias De Clercq zich heeft vastgereden tijdens de formatiegesprekken. Zoals al eerder door Vlaams Belang gesteld gaan de gesprekken in de eerste plaats over de “postjes”. De vraag van Open VLD rond de verdeling van de mandaten werd door het linkse kartel (sp.a & Groen) bot afgewezen. De vraag van Mathias De Clercq was te hoog, vindt het kartel.

Gezien het feit dat Open VLD zich heeft vastgeklonken aan CD&V, biedt een uitkomst op rechts nog mogelijkheden voor De Clercq. Vlaams Belang is bereid om samen met N-VA een gesprek aan te gaan met het post-electoraal kartel Open VLD-CD&V. Blijkbaar is er in Zelzate geen probleem om met PvdA in zee te gaan. Waarom dan niet samen met Vlaams Belang in Gent gesprekken aanknopen die kunnen leiden tot een goed bestuursakkoord? Er is in Gent een centrum rechtse meerderheid, die zich niet mag laten gijzelen door links.

Ik ben alvast bereid om verkennende gesprekken te voeren die kunnen uitmonden in een beleid waar de meerderheid van de Gentenaars voor heeft gestemd.

Johan Deckmyn
Fractieleider Vlaams Belang Gent

Voorzitter Vlaams Belang Koepel Gent

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...