Vlaams Belang wil hoofddoekenverbod in stedelijke- en provinciale scholen

Ook in Gent

Zoals bekend, was het Vlaams Belang zeer tevreden met de beslissing van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs (RAGO) om een algemeen hoofddoekenverbod in te voeren in alle scholen van het gemeenschapsonderwijs. Onze partij sprak de hoop uit dat de andere netten zich bij het standpunt van de RAGO zullen aansluiten, zodat het verbod geldt in alle Vlaamse scholen zoals in de stad Antwerpen sinds kort het geval is.
In heel wat scholen die niet onder het Gemeenschapsonderwijs ressorteren, is reeds een verbod van kracht. Van de secundaire scholen in Limburg laat slechts een minderheid de hoofddoek toe, en ook in Brussel is er een verbod.
De Vereniging van Vlaams Belang-Mandatarissen (VVBM) roept zijn lokale raadsleden nu ook op om met betrekking tot gemeente- en provinciale scholen actie te ondernemen. De komende weken zullen mandatarissen van het Vlaams Belang in heel Vlaanderen een voorstel tot aanpassing van het schoolreglement – uiteraard in zoverre de onderwijsinstelling onder de bevoegdheid van de lokale overheid valt – agenderen.  In Gent heeft fractievoorzitter Francis Van den Eynde dan ook een voorstel  van resolutie in die zin ingediend en dit om ze te behandelen tijdens de gemeenteraadszitting van maandag en dinsdag aanstaande.

Bruno Valkeniers
Voorzitter Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...