Vlaams Belang wil Gentse Turken terug naar Emirdag

Vlaams Belang schiet op schepen Tapmaz
‘Niet Emirdag, maar Gent is onze thuis’
‘Emirdag heeft je nodig!’

Vlaams Belang-parlementsleden Tanguy Veys en Johan Deckmyn pakken uit met een opvallende campagne, waarbij ze Turkse Gentenaars willen overtuigen om terug te keren naar Emirdag. Veel Gentse Turken zijn van daar afkomstig. Deckmyn en Veys bespraken hun voorstel met de burgemeester van Emirdag, die ‘eventueel wel brood ziet in een terugkeeroperatie’. De Gentse Turken reageren ontzet: ‘In Emirdag hebben wij niets meer te zoeken. Gent is onze thuis.’ (jod,mvp)
Het Nieuwsblad, aan Gent gebonden

—————————

Vlaams Belang schiet op schepen Tapmaz

Het Vlaams Belang dreigt ermee een klacht in te dienen nadat schepen Resul Tapmaz (SP.A) fel van leer trok in de Turkse pers tegen het Belang. Schepen Tapmaz zei onder meer dat het Belang de Turken in Gent ‘rioolratten’ noemt en dat de partij het nazisme verdedigt.

Tapmaz: ‘Ik heb fel gereageerd nadat ik heel wat verontruste telefoontjes van Gentse Turken hierover kreeg en nadat Turkse journalisten mij belden. Maar ik vind het straf dat een partij die zich zelf zo graag beroept op de vrijheid van meningsuiting om zijn ideeën rond te spuien, mij nu hetzelfde niet gunt. Ik blijf het onaanvaardbaar vinden dat zij hun show in Emirdag zijn gaan opvoeren en denk dat de burgemeester er een inschattingsfout heeft gemaakt. Wat mijn commentaren betreft: ik pleit voor integratie met rechten en plichten en strijd tegen discriminatie. Ik vond dat ik hier mijn stad en zijn inwoners moest verdedigen.’ (jod)
Het Nieuwsblad, aan Gent gebonden

————————–

‘Niet Emirdag, maar Gent is onze thuis’

‘Wat een stommeling… de burgemeester van Emirdag heeft zich door het Vlaams Belang laten rollen’, klinkt het bij Yunus Gök van restaurant Gök2 aan de Sleepstraat. Ook andere Gentse Turken zijn niet te spreken over de Vlaams Belang-actie. ‘Waarom blijven ze ons toch viseren?’

Yunus Gök: ‘Ik ben echt gechoqueerd dat de burgemeester van Emirdag zegt dat onze terugkeer een goede zaak voor zijn economie zou zijn. Het is zeer opportunistisch van hem. Emirdag is een kleine stad die het niet zo goed doet. De Belgische Turken investeren al lang niet meer in Emirdag, maar in Eskisehir. Dat is een moderne stad waar je tenminste eens kan buitenkomen. De burgemeester van Emirdag denkt dat hij zo een goede zaak zou kunnen doen.’

Emir Karaca, zijn broer Mustafa en Saban Demirtas schudden het hoofd. ‘Wij hebben ons hele leven hier gewerkt, hier belastingen betaald. Dit is ons land, hier horen wij thuis. Wij zijn alleen nog op papier Turken’, zegt Emir Karaca.

Kop van Jut

‘Ik zou wel een goed leven kunnen hebben, moest ik terugkeren naar Emirdag’, zegt Saban Demirtas. ‘Maar mijn kinderen en mijn kleinkinderen niet. Die zijn hier opgegroeid, hebben hier hun leven uitgebouwd. Zij zouden vreemdelingen in Emirdag zijn.’

Het drietal begrijpt niet waarom de Turkse Gentenaars de kop van Jut blijven voor het Vlaams Belang. ‘Wanneer zullen we voor hen genoeg geïntegreerd zijn? Wij betalen toch ook mee belastingen en we spreken Nederlands?’ (jod)
Het Nieuwsblad, aan Gent gebonden

—————————

‘Emirdag heeft je nodig!’

Vlaams Belang pakt uit met opvallende ‘terugkeercampagne’

De slogan ‘Emirdag heeft je nodig!’ zal over twee weken overal te zien zijn in de Gentse buurten waar veel mensen van Turkse origine wonen. Met die campagne wil het Vlaams Belang die mensen aanraden om terug te keren naar hun land van herkomst.

Johan Deckmyn

Bij ons vermindert de migratiedruk en Turkije smeekt – met de grote economische groei van de jongste jaren – om goede arbeidskrachten

GENT

Om Gentse Turken te overtuigen om België de rug toe te keren, zal de Gentse Koepel van het Vlaams Belang begin december 10.000 pamfletten bussen met de boodschap Emirdag heeft je nodig! Die slogan zal ook te zien zijn op 500affiches die in voornamelijk gekleurde Gentse buurten worden gehangen. Het VB wil ook een advertentie laten verschijnen in het Turkse huis-aan-huisblad Binfikir, dat in Gent wordt bedeeld.

Affiches

Het ontwerp van de campagne is nog niet klaar, maar de kans is groot dat op de affiches een foto zal prijken van de Gentse VB’ers die vorige week naar Turkije trokken. Op de flyers zal zeker het telefoonnummer van de Internationale Organisatie voor Migratie staan, zodat allochtonen met een ‘prangende terugkeerwens’ onmiddellijk te weten komen hoe ze naar Turkije kunnen terugkeren. Ook tijdens de vorige campagne Ik keer tevreden terug werd dat nummer consequent vermeld.

‘Dit kan alleen maar leiden tot een win-winsituatie. Bij ons vermindert de migratiedruk en Turkije, dat de laatste jaren een grote economische groei kent, krijgt er arbeidskrachten bij’, zegt Vlaams VB-parlementslid Johan Deckmyn.

Om hun campagne voor te bereiden, trokken de VB-leden Johan Deckmyn en Tanguy Veys vorige week naar Turkije. Ze gingen er op bezoek bij enkele parlementsleden en bij de burgemeester van Emirdag om te praten over de mogelijke remigratie van Belgische Turken en over de toetreding van Turkije tot Europa. Cengiz Pala, de burgemeester van Emirdag, liet zich ontvallen dat ‘Emirdag openstaat voor de terugkeer van Turken uit Europa, maar dat dit gepaard moet gaan met een project’.

Vrijwillig

De Gentse koepel van Vlaamse Belang pleit er dan ook voor dat alle politieke niveaus in België economische projecten in Turkije steunen. ‘Zo zouden we logistieke steun kunnen verlenen aan marmergroeven in Emirdag of we kunnen mee onze schouders zetten onder onderwijsprojecten’, zegt Deckmyn. Ook pleit het VB voor een terugkeerpremie voor wie vrijwillig België inruilt voor Turkije.

————————–

Vlaams Belang start campagne voor ‘remigratie’ van Turken

“Emirdag kent een sterke economische groei, ze zijn daar op zoek naar jonge geschoolde werkkrachten”, stelt het Vlaams Belang Gent. “Een ideale springplank voor Turkse families in Gent om vrijwillig naar hun thuisland terug te keren, met begeleiding.” De Turkse gemeenschap reageert verbolgen

Een vijfkoppige delegatie van het Vlaams Belang, aangevoerd door Johan Deckmyn en Tanguy Veys, trok vorige week naar Emirdag, de streek waar de meeste Turken in Gent vandaan komen. “We hebben er vastgesteld dat Emirdag jonge werkkrachten nodig heeft, omdat de economische groei daar op 6 tot 8 procent zit. Ook Volkan Bozkir, voorzitter van de commissie buitenlandse zaken daar, ziet een ‘remigratie’ van de Gentse Turken zeker zitten. Dit is een positief verhaal, waarbij de Gentse Turken die zich hier niet thuis voelen, de kans krijgen terug te keren. Wij gaan dan ook 10.000 (Nederlandstalige) pamfletten en 500 affiches verdelen in de 19de eeuwse gordel met de tekst ‘Emirdag heeft je nodig’, een mooi vervolg op onze campagne ‘ik keer tevreden terug’. We gaan ook reclame maken in Turkse huis-aan-huis-bladen die hier verdeeld worden.” Vlaams Belang wijst er op dat er organisaties bestaan, zoals het IOM in Brussel, die praktische begeleiding geven bij zo’n terugkeer. Want zelf hebben ze geen praktische richtlijnen. Ze kunnen wel voor contacten in Emirdag zorgen. En ze vinden dat er een ‘terugkeerfonds voor heimweemigranten’ moet komen. Een streefcijfer rond het aantal Turken dat effectief zal terugkeren hebben ze niet. De delegatie VB-ers in Emirdag kreeg heel wat aandacht in de Turkse pers. In een reactie zei de Gents-Turkse schepen Resul Tapmaz onder meer dat ‘de Vlaams Belangers varkenskoppen in moskeeën hebben gegooid’, en dat ze ‘dezelfde racisten zijn als diegenen die in Duitsland Turken levend in brand steken’.

Klacht

“Tegen deze lasterlijke leugens gaan we klacht indienen”, zegt Deckmyn. Schepen Tapmaz zegt: ik heb die uitspraken inderdaad gedaan. Ik had het niet over Gent, maar over het algemeen gedachtegoed van die partij. Wij zijn echt diep geraakt door deze onzin. Wij zijn al zoveel in contact gekomen met racisme en discriminatie. Al jaren maken mijn familie en ik, en vele andere Turken, deel uit van deze stad. Ook wij zijn Gentenaar, dit is ook onze stad . Ik denk dat de burgemeester van Emirdag niet de echte bedoelingen van deze partij kent.” (VDS)
Het Laatste Nieuws, Gent-Wetteren-Lochristi

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...