Vlaams Belang vraagt verbod op politieke en religieuze symbolen in provinciaal onderwijs

Leerlingen, personeel en leerkrachten moeten zich neutraal opstellen
Partij dient voorstel in dat dit verbod oplegt voor alle provinciale onderwijsinstellingen

Het Vlaams Belang heeft vandaag, op initiatief van fractievoorzitter Tanguy Veys, een voorstel ingediend voor de Oost-Vlaamse provincieraad van woensdag 8 juli ’09 waarbij het dragen van politieke en religieuze symbolen in de provinciale scholen wordt verboden. Dit voorstel van raadsbesluit (zie bijlage) is geïnspireerd op de standpunten van de Koninklijke athenea van Antwerpen en Hoboken en moet volgens de partij zowel gelden voor de leerlingen, het personeel als de leerkrachten.  Al te vaak wordt immers vastgesteld dat onder sociale druk men verplicht wordt tot het dragen van politieke en/of religieuze symbolen. Het verbod moet ook opgenomen worden in de diverse schoolreglementen voor de provinciale onderwijsinstellingen, alsook in de reglementen die gelden voor het personeel en de leerkrachten.

Tanguy Veys
provincieraadslid – fractievoorzitter Vlaams Belang

In de media verscheen hieromtrent het volgende:

Als het aan de rechtse nationalistische Belgische partij Vlaams Belang ligt, wordt het dragen van politieke en/of religieuze symbolen op provinciale scholen verboden.

Tanguy Veys
, voorzitter van de fractie van Vlaams Belang in de provincieraad van Oost-Vlaanderen heeft hierover een voortel ingediend, dat de raad mogelijk op 8 juli gaat bespreken. Veys zegt met zijn voorstel te willen voorkomen dat leerlingen zich onder sociale druk of groepsdruk verplicht voelen, genoemde symbolen – bijvoorbeeld hoofddoekjes – te dragen.

Volgens het voorstel, waarvoor de standpunten van de Koninklijke athenea van Antwerpen en Hoboken model hebben gestaan, zou het verbod niet alleen moeten gelden voor de leerlingen en de leerkrachten, maar ook voor al het overige personeel van de scholen. Zij allen zouden zich ‘neutraal’ moeten opstellen.

Vanaf 1 september zijn op de Koninklijke athenea van Antwerpen alle politieke en religieuze symbolen verboden. Dat staat in het nieuwe schoolreglement. Volgens de schooldirecties hebben zij tot het verbod besloten in het belang van ,,de gelijkwaardigheid en de vrijheid van onze leerlingen”. Die gelijkwaardigheid en vrijheid zouden door het toelaten van dragen van de symbolen in het gedrang komen.

Vlaams Belang (voorheen Vlaams Blok) streeft naar een onafhankelijk Vlaanderen, maar staat vooral bekend om zijn verzet tegen de immigratie van allochtonen en het toenemende aantal moslims in Europa.
Nederlands Dagblad, redactie buitenland, 26 juni 2009

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...