Vlaams Belang vraagt om mogelijkheid grafconcessie in schijven te betalen
Foto: iStock.

Vlaams Belang vraagt om mogelijkheid grafconcessie in schijven te betalen

Het Vlaams Belang heeft dinsdagavond in het digitale vragenuur bij monde van gemeenteraadslid Caroline Persyn verzocht dat zij die het minder breed hebben grafconcessies in schijven kunnen betalen bij noodzaak. “700 euro is veel geld voor veel Gentenaren terwijl een dode naaste kunnen bezoeken menselijk zeer belangrijk blijft”, zei Persyn. “Een betaalplanmogelijkheid zou dus niet misstaan.” Het stadsbestuur stond niet weigerachtig tegenover de notie. Schepen van Burgerzaken Mieke Van Hecke (CD&V) bekijkt de mogelijkheden.

Wie een familielid laat begraven moet een concessie betalen. Deze bedraagt in Gent 700 EUR. Maar soms is er maar één nabestaande en beschikt deze persoon over weinig middelen. “In dat geval is 700 euro heel veel geld”, zo zegt Persyn nog in een persmededeling. “Als je die mensen de mogelijkheid gunt om in schijven te betalen, kan je hen heel wat zuurstof geven en ervoor zorgen dat deze mensen niet noodgedwongen moeten kiezen tussen een fysieke herinnering aan hun overleden naasten of de huur van hun appartement.”

Schepen Van Hecke liet tijdens het ‘vragenuurtje’ weten dat ze de mogelijkheid zal bekijken, “zonder valse beloftes te doen”. Het Vlaams Belang laat op zijn beurt weten Van Hecke te herinneren aan haar voorzichtig engagement.

De rechtsnationalistische partij kaartte ten slotte nog aan dat de hernieuwingsprocedure van concessies nog onder de loep gelegd moet worden. Momenteel wordt er één jaar op voorhand een bordje geplaatst aan het graf en krijgt de concessiehouder een schriftelijke berichtgeving wanneer het tijd is voor een hernieuwing van de concessie. “Maar soms ligt die ene persoon in ruzie met de andere familieleden, of staat die niet in overleg met andere naasten van de dode. In dat geval zijn de anderen de dupe.”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...