Vlaams Belang vraagt dat nieuwkomers of anderstaligen hun tolkuren zelf betalen

[PERSBERICHT – 20 maart 2019]

De stad Gent betaalde in 2018 liefst 113.867,40 euro aan tolkuren

Naar aanleiding van een schriftelijke vraag omtrent de kosten voor tolkuren in Gent, kreeg ik van schepen Astrid De Bruycker als antwoord dat deze kostprijs voor 2018 113.867,40 euro bedraagt.
Eén uur tolkdienstverlening kost de stad Gent 48,48 euro.

Er kunnen nochtans zware bedenkingen geplaatst worden bij het feit of deze kosten wel door de stad moet worden betaald. Het aanleren van de taal van het land waar men woont is immers dé basis voor een geslaagde integratie. In het beste geval kan men voor een beperkte tijd na aankomst in ons land een kortstondige dienstverlening ter zake verlenen. Maar als men zich na enige tijd nog niet kan uitdrukken in het Nederlands, is de vraag dan ook waarom de belastingsbetaler moet opdraaien voor de onwil om zich in het Nederlands uit te drukken.

Ook Vlaams minister van inburgering Liesbeth Homans stelde recent dat nieuwkomers of anderstaligen die een beroep willen doen op een sociale tolk, die zelf moet betalen. Er is immers ook een tekort aan sociale tolken.

Vandaar dat Vlaams Belang op komende gemeenteraad een voorstel indient om de betaling van deze tolkuren door de stad Gent af te schaffen.

In bijlage het antwoord van schepen Astrid De Bruycker.

Met vriendelijke groeten,

Johan Deckmyn
Fractieleider Vlaams Belang Gent
Voorzitter Vlaams Belang Koepel Gent

Betreft: uw schriftelijke vraag 2019_SV_00095 ivm kosten gerelateerd aan tolken

Geacht raadslid,

 

In antwoord op uw bovenvermelde schriftelijke vraag kan ik u het volgende melden.

In de tabel hieronder kan u het overzicht vinden van de dienstverlening rond sociaal tolken binnen de Groep Gent met gelicentieerde tolken. Een tolkeenheid betreft 1 uur tolkdienstverlening waar een kostprijs van 48,48 euro voor de Stad Gent tegenover staat.
De kostprijs voor 2018 bedraagt 113.867,40.

Onderdeel Groep Gent Eenheden Kostprijs
Stad Gent 759,50  uren voor 36.820,56
OCMW 453,00 uren 21.961,44
IN-Gent vzw 87,75 uren 4.254,12
Politie Gent 1,00  uur 48,48
Onderwijs Stad Gent 1.047,50 uren  50.782,80

Totaal 2.348,75 uren 113.867,40€

Met vriendelijke groeten

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...