Vlaams Belang voert in Gent actie ‘Geen Turkije in de EU!’

UGent gaat voorbij aan talrijke gevolgen eventuele toetreding

Op woensdag 7 maart ’12 ontving de Universiteit Gent (UGent), in samenwerking met het “Centrum voor Turkse Studies”, in het Pand de Turkse minister bevoegd voor EU-aangelegenheden, Egemen Bağiş (AKP).  Naar aanleiding van de ontvangst en de aansluitende toespraak van deze Turkse minister organiseerde het Vlaams Belang Koepel Gent een protestactie. Met een spandoek “Geen Turkije in de EU!” werd post gevat aan de ingang van Het Pand en werd aan alle deelnemers het boekje “De dag dat Turkije lid werd van de Europese Unie”, van Europees Parlementslid Philip Claeys, overhandigd (zie bijlagen voor de foto’s).  Vlaams Parlementslid en Gents lijsttrekker Johan Deckmyn, vergezeld van Kamerlid Tanguy Veys, vatten post in de Refter van het Pand zelf waar het officieel gedeelte zich zou afspelen. 

Met een uur vertraging werden eindelijk de toespraken ingezet, waarbij de Gentse rector, professor Paul Van Cauwenberge, met de promotie van het Centrum voor Turkse Studies en de verwelkoming van de Turkse minister Bağiş duidelijk aantoonde dat hij meer wakker ligt van de commerciële uitbouw van de UGent, dan van de vele gevolgen (politiek, economisch, demografisch, religieus…) die een toetreding van Turkije tot de Europese Unie (EU) zullen veroorzaken.  De Turkse minister voor EU-aangelegenheden op zijn beurt, kon, ondanks zijn diplomatieke kwaliteiten, diverse toehoorders niet overtuigen met zijn discours.  Reden voor Johan Deckmyn om tijdens de vragenronde de minister enkele kritische bemerkingen voor te leggen, maar helaas zou hij “wegens tijdsgebrek” nooit aan bod komen…

Het Vlaams Belang Koepel Gent verklaarde na afloop aan de aanwezige pers bij monde van voorzitter Johan Deckmyn “dat de partij blijvend zal waarschuwen voor de talrijke gevolgen van een eventuele toetreding van Turkije tot de EU en dit in alle contacten met Turken in Ankara, Emirdag of gewoon in Gent ook steeds duidelijk heeft gemaakt.”

Tanguy Veys
Secretaris Vlaams Belang Koepel Gent

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...