Vlaams Belang voert actie tegen Engelstalig seminarie over mogelijke toetreding Turkije tot de EU

Op dinsdag 17 november ‘09 organiseert de Universiteit van Gent in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Gent in het Provinciehuis een seminariedag rond de relatie tussen Turkije en de Europese Unie met als titel “Turkey as a Candidate State for EU Accession”.  De voertaal van dit seminarie is bovendien Engels en de uitnodigingen voor dit seminarie werden volledig in het Engels opgesteld en verstuurd.

Het spreekt voor zich dat het Vlaams Belang zowel tegen het thema van het seminarie als tegen het zuiver Engelstalig karakter protesteert.  Daarom zal die dag vanaf 8u30 een protestactie van het Vlaams Belang Koepel Gent, de Gentse mandatarissen en de Oost-Vlaamse provincieraadsleden aan het Provinciehuis plaatsvinden.

Johan Deckmyn
Voorzitter Vlaams Belang Koepel Gent

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...