Vlaams Belang overhandigt burgemeester Termont open brief en petitie met meer dan 2.000 handtekeningen

Actie aan Gentse gemeenteraad
Vlaams Belang geeft petitie af

Vandaag voerden militanten en mandatarissen van het Vlaams Belang vanaf 17u30 met pamfletten en een spandoek actie aan de Gentse gemeenteraad onder het motto “Politie Gent: Recht op veiligheid!”. Aanleiding zijn de recente gevallen van agressie tegenover Gentse politieagenten.

Tevens werd de sinds vandaag afgesloten petitie “Politie Gent: Recht op veiligheid !”, die  op 20 maart werd opgestart en intussen al meer dan 2.000 handtekeningen telt (zie hier  voor deze petitie), afgegeven aan burgemeester Daniël Termont,
alsook een open brief  (zie bijlage 2) namens de belangenorganisatie “Tot uw dienst !”.

Aansluitend legt gemeenteraadslid Johan Deckmyn een motie, (zie bijlage) gericht aan de minister van binnenlandse zaken, voor aan de Gentse gemeenteraad.

Het Vlaams Belang hoopt dat er een einde komt aan de reeks geweldincidenten tegen politieagenten.
Er moet dan ook dringend werk worden gemaakt van het goedkeuren van het wetsontwerp met betrekking tot de verzwarende omstandigheid voor daders van bepaalde misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid. Daarnaast vraagt de partij aan de federale regering, i.c. de minister van Binnenlandse Zaken, om een overleg te organiseren met de plaatselijke overheden, om te zien hoe deze problematiek krachtdadig kan worden aangepakt.


Johan Deckmyn
Voorzitter Vlaams Belang Koepel Gent


William Tuytschaever
Voorzitter ‘Tot uw dienst’
http://www.totuwdienstingent.be


In de media verscheen hierover het volgende:

Vlaams Belang geeft petitie af

Net voor de gemeenteraad gisteren heeft het Vlaams Belang een petitie en een open brief aan burgemeester Termont afgegeven met thema: ‘politie Gent: recht op veiligheid’. Het Belang heeft de interventie waarbij 3 agenten gewond raakten door messteken aangegrepen om een online-petitie te starten. Die telt ondertussen meer dan 2.000 handtekeningen. Johan Deckmyn diende op de gemeenteraad een motie in, omdat het Belang vindt dat er federaal overleg moet komen over de veiligheid bij de politie.(VDS)
Het Laatste Nieuws /  Gent-Wetteren-Lochristi, 29 april 2009


Te Moe

Net voor de gemeenteraad van vorige week heeft het Vlaams Belang een petitie en een open brief aan burgemeester Ter­mont afgegeven met als thema: ‘politie Gent: recht op veiligheid’. Het Belang heeft de interventie waarbij drie agenten door mes­steken werden verwond, aangegrepen om via internet met een petitie te beginnen. Die telt ondertussen al meer dan 2.000 hand­tekeningen. Koepelleider Johan Deck­myn diende een motie in op de gemeente­raad omdat het Vlaams Belang vindt dat er federaal overleg moet komen over de veilig­heid bij de politie.

Heel wat agenten vragen zich af welke ploeg naar de woning van de krankzinnige Marokkaan is gestuurd. Normaal beschikt de Gentse politie over een gepantserde interventieploeg met de bijnaam “robo­cops”. Gezien het gedrag van de messen­vechter heeft een eerste niet-gepantserde ploeg bijstand gevraagd en is uit de woning vertrokken. Toen een tweede niet-gepant­serde ploeg bijstand kwam verlenen, was de eerste ploeg niet meer te vinden. De tweede ploeg was dus niet over de toestand geïn­formeerd. Waarom is het oorspronkelijke plan – de messenvechter niet thuis maar op straat door de “robocops” te laten oppak­ken – niet uitgevoerd? De politieleiding heeft in deze zaak blijkbaar heel wat steken laten vallen. Het wordt tijd dat de verantwoor­delijkheid voor dit geblunder bij de juiste partijen wordt gelegd. Hopelijk krijgen we meer duidelijkheid tijdens de gemeenteraad van eind mei, wanneer alle partijen zijn wak­ker geschud.

Dat wakker schudden is in politieke mid­dens geen overbodige luxe. De vermoeidheid slaat de Gentse politici nu al in de benen, en de verkiezingscampagne is nog maar begon­nen. ‘Excuus, ik ben moe en vergis me te vaak’, zei burgemeester Daniël Termont tij­dens de gemeenteraad, toen hij bijna een punt had laten passeren zonder dat het was goedgekeurd. Enkele minuten later zei ook de geparachuteerde arondissementscom­missaris Anne Martens (CD&V) dat ze moe was, toen ze op de verkeerde stem knop had gedrukt. Kristina Colen (Vlaams Belang) had er ook last van. Die sprak Termont zelfs aan met mevrouw de burgemeester. Meneer de burgemeester reageerde niet. Te moe.
JAN BORLUUT
‘t Pallieterke, 6 mei 2009

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...