Vlaams Belang opnieuw aanwezig met nieuwjaarsattentie op Nieuwjaarsdrink stad Gent

Traditionele spotprent viel ook dit jaar in de smaak van publiek en politiek…

Vandaag organiseerde de Stad Gent haar traditionele “Nieuwjaarsdrink” op het Sint-Baafsplein. Ook dit jaar werd ter gelegenheid van deze nieuwjaarsdrink door een delegatie van het Vlaams Belang Koepel Gent een nieuwjaarsattentie, onder vorm van een kalendertje, uitgedeeld aan de aanwezige Gentenaren.

Vorig jaar zorgde de traditionele sportprent die ermee gepaard ging voor de nodige politieke, journalistieke en zelfs juridische ophef. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel oordeelde immers in kortgeding dat  het niet ging om een parodie op Suske & Wiske, maar om een parodie op het beleid van de burgemeester Termont daarbij GEBRUIK MAKENDE VAN Suske & Wiske. Daardoor verplichtte de rechtbank het Vlaams Belang te stoppen met de verspreiding van de kalenders, op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per inbreuk op, met een maximum van 500.000 euro per dag, als het stakingsbevel niet werd nageleefd. Het Vlaams Belang is tegen deze uitspraak echter in beroep gegaan, waardoor deze zaak in de loop van 2012 zal voorkomen.

De editie 2012 is echter volgens het Vlaams Belang duidelijk een parodie op Suske & Wiske zelf; het is namelijk met de stripfiguren zelf dat er gelachen wordt.

De knipoog van het Vlaams Belang aan het adres van Suske & Wiske met Gents sp.a-burgemeester Daniël Termont als “Rechtvaardige Rechter” werd door de aanwezigen duidelijk gesmaakt en alle 2.000 kalenders waren dan ook in geen tijd uitgedeeld.

Johan Deckmyn
Voorzitter Vlaams Belang Koepel Gent

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...