Vlaams Belang niet te spreken over nieuw logo Provincie Oost-Vlaanderen


Nieuw logo is banaal logo. Dure en nutteloze operatie op kosten van de belastingbetaler.

Het vroegere logo van de provincie
Oost-Vlaanderen (zie bijlage) was eenvoudig, duidelijk en heraldisch
verantwoord: de drukletters O en V, met daarin het silhouet van een Vlaamse
leeuw verwerkt.  Maar de deputatie vond
dat dat ouderwets was, en dat het tijd werd voor iets nieuws. Ze wisten nog niet
goed wat, maar het moest iets heel anders worden, iets zonder die oubollige
leeuw natuurlijk.

Zoals politici in zo’n geval altijd
doen, huurden ze daarvoor een gespecialiseerde firma in. Die ontwierp een nieuw
logo, bestaande uit een veeg oranje verf (in het oorspronkelijke voorstel was
het logo zelfs groen, maar op vraag van CD&V, de grootste partij, werd het
oranje…), waarin men – als men het weet – met enige moeite de slordig
geschilderde letters  O en V kan
herkennen.  Het lijkt meer op het teken @
van webstek- en e-mailadressen dan op het logo van een provinciebestuur. Als
Microsoft daar maar geen proces tegen begint!

Ieder kind kan met een penseel twee
letters aaneenschilderen, maar dat bedrijf vroeg meer dan  95.000 euro voor het “ opstellen van een
regiomarketing- en communicatieplan inclusief logo” en bijna 78.000 euro voor “
de creatie van een imagocampagne”.  En
daar komen natuurlijk nog eens tienduizenden euro’s bij voor de vervanging van
vlaggen, wapenschilden en naambordjes op gebouwen,  briefpapier, serviezen, bics, websteks en
allerlei andere parafernalia waarop nu nog het oude logo staat. De eerste
gedeputeerde Vercamer (VD&V) wrong zich na de zware kritiek van het Vlaams
Belang op de provincieraad van 29/4 in allerlei bochten om dat bedrag en dat
absurde logo te verdedigen, waarschijnlijk tegen beter weten in. Het was
allemaal déjà vu. Het herinnerde de Vlaams-Belangfractie aan de vele
hoogdravende uiteenzettingen waarmee moderne kunstenaars vaak proberen hun
bouwsels van kartonnen dozen, hondendrollen of roestige fietsen voor veel geld
als kunst te verkopen.

Op een tijdstip dat iedereen moet
bezuinigen, dat duizenden mensen moeten afvloeien, en honderdduizenden anderen
vrezen voor hun job, midden in zo’n recessie, gooit het provinciebestuur
tienduizenden euro’s over de balk voor een overbodige pietluttigheid. Het is
tekenend voor de verkeerde prioriteiten die politici soms leggen.  Het is ook tekenend voor de manier waarop
politici zich steeds meer laten leiden, verleiden en dikwijls misleiden of
overbluffen door de gladde praatjes van reclamebureaus, spindokters,
communicatie-adviseurs en pr-specialisten. Er worden miljoenen uitgegeven aan
zulke goeroe’s om de verpakking van partijen en besturen te verbeteren, om daar
meer strikjes en glitters en kleurtjes in te brengen. En dat gaat echt niet
alleen om logo’s, maar ook om programma’s, slogans  en standpunten. Steeds meer verpakking en
minder inhoud. Steeds meer oppervlakkigheid en minder diepgang. Steeds meer
reclame en steeds minder visie. Men probeert provincies, regeringen en partijen
te promoten met dezelfde trucs die men gebruikt voor het aanprijzen van
frisdranken, viagra, IJslandse banken of investeringen in Nigeriaanse
schatkistcertificaten.

Tanguy Veys
Provincieraadslid –
Fractievoorzitter

Foto: het nieuwe logo
Bijlage: het oude logo
Tweede bijlage: het oorspronkelijk voorstel tot nieuw logo

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...