Vlaams Belang krijgt gelijk van de gouverneur inzake een taalklacht tegen de stad Gent

Gouverneur schorst Gents gemeenteraadsbesluit over Turkse brochure

Op 18 december keurde het Gentse College een voorstel van schepen Decaluwé om de Gentse museumbrochure in het Turks te vertalen goed.

Dit besluit was niet in overeenstemming met wat de taalwetten voorschrijven. Daarom heeft gemeenteraadslid Wis Versyp die voor het Vlaams Belang zetelt in de Commissie Cultuur, de beslissing onmiddellijk bij de gouverneur aangevochten. Deze stelde haar op 30 maart volledig in het gelijk en schorste het betrokken collegebesluit. Opmerkelijk is dat de gouverneur dit doet op basis van o.m. de vaststelling dat de geplande vertaling contraproductief is ten overstaan van de inspanningen die de Vlaamse Regering doet om de inburgering te bevorderen (u vindt als bijlage een kopie van het schrijven van de gouverneur). Hij voegt eraan toe dat de inburgering als doel heeft het bevorderen van de kennis van de streektaal. Dit toont aan dat naar zijn mening de betreffende vertaling hier helemaal niet toe bijdraagt.

Het Vlaams Belang huldigt deze stelling al zeer lang en onze fractie is dan ook bijzonder verheugd met deze beslissing.

Met vriendelijke groeten

Francis Van den Eynde
Voorzitter van de Gentse Vlaams Belanggemeenteraadsfractie

In de media verscheen hieromtrent het volgende:

Gouverneur schorst Gents gemeenteraadsbesluit over Turkse brochure

Oost-Vlaams gouverneur André Denys schorste een gemeenteraadsbesluit over de vertaling van een Gentse museumbrochure in het Turks. Cultuurschepen Lieven Decaluwe reageert vrijdag ontgoocheld en spreekt met de klacht van Vlaams Belang over ‘misbruik van de taalwetgeving’.

Op 18 december 2009 keurde de gemeenteraad een voorstel goed om de Gentse museumbrochure naar het Turks te vertalen. “Met de vertaling wilden we vooral oudere Turkse mensen naar onze musea lokken. We weten dat het dikwijls om mensen gaat die geen of nauwelijks Nederlands kennen, maar wel een belangrijke rol spelen in de manier waarop ze met het kinderen de stad leren kennen. Er bestaan al initiatieven om hen naar onze musea te brengen, en het vertalen van die brochure was daar een aanvulling op. Het voorstel was een hulpmiddel, een doelgericht product en niet voor algemene verspreiding bedoeld. Overigens wordt die brochure ook al in andere talen gedrukt ten behoeve van toeristen. Jammer dat met dergelijke klachten de taalwetgeving wordt misbruikt”.

Volgens de gouverneur toonde de stad het ‘uitzonderlijk karakter van de maatregel niet aan’ en evenmin ‘dat het om een overgangsmaatregel gaat’. Hij wijst er ook op dat dergelijke vertalingen contraproductief zijn in de context van de inspanningen die de Vlaamse Regering doet om inburgering te bevorderen.

Gent kan nu het geschorste besluit intrekken, rechtvaardigen of aanpassen.
Belga

Bestuurslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...