Vlaams Belang Jongeren voerden actie aan Gentse gemeenteraad in kader van campagne tegen drugs

De Vlaams Belang Jongeren regio Gent-Eeklo zijn gestart met een nieuwe campagne tegen drugs. De komende weken zullen zij namelijk actie voeren aan verschillende gemeenteraden en schoolpoorten in de regio. De Vlaams Belang Jongeren (VBJ) hebben vandaag hun eerste actie gevoerd aan de gemeenteraad van Gent.

VBJ wenst hiermee te beklemtonen dat ook in de Gentse scholen en het Gentse uitgaansleven de drugsproblematiek geen ver-van-mijnbedshow is, met in 2008 niet minder dan 12 geregistreerde Gentse sterfgevallen ten gevolge van druggebruik. Het is dan ook noodzakelijk dat de politieke verantwoordelijken, het gerecht en de politie ook in Gent hun verantwoordelijkheid opnemen.

De actievoerders hebben tijdens deze actie een spandoek ontrold met de boodschap “Jongeren tegen drugs !” en pamfletten (zie bijlage) verdeeld onder de gemeenteraadsleden en het publiek waarin zij hun standpunt en eisen kenbaar maakten:
– een strenge aanpak van de drugmaffia en de drughandel, gekoppeld aan zware straffen. Enkel zware celstraffen, hoge boetes en het in beslag nemen van misdaadgeld zijn doeltreffend;
– drugsvrije scholen door drugscontrole op school, ontradingscampagnes vanaf het lager onderwijs en preventiecampagnes waarbij expliciet gewezen wordt op de gezondheidsrisico’s en verslavende effecten van de zogenaamde softdrugs;
– géén legalisering of gedoogbeleid voor drugs en de intrekking van het door de toenmalige CVP ingevoerde gedoogbeleid. 

Op de volgende datums houden zij nog uitdeelacties:
– Woensdag 14 oktober aan de Oost-Vlaamse provincieraad in Gent.
– Maandag 19 oktober aan de gemeenteraad in Eeklo.
– Donderdag 22 oktober aan de gemeenteraad van Evergem.

Hoogtepunt van deze campagne tegen drugs is een Infonamiddag die zij organiseren op zaterdag 24 oktober 2009 in socio-cultureel centrum De Leke (Lekestraat 33 te 9900 Eeklo). Verschillende sprekers zullen er die dag komen getuigen en waarschuwen over/voor de gevaren van drugs. Sprekers zijn Gerda Van Steenberge (Vlaams volksvertegenwoordiger), Hugo Van den Berge (directeur ontwenningskliniek “De Pelgrim” uit Oosterzele), Niki De Gryze (moeder van een drugsslachtoffer) en een afgevaardigde van de federale politie en van de Dienst Drugspreventie.

Met Vlaams-nationale groeten,
Glynis Declercq
Voorzitter VBJ regio Gent-Eeklo

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...