Vlaams Belang Gent voerde vandaag actie tegen Engelstalig seminarie over mogelijke toetreding Turkije tot de EU

Op dinsdag 17 november ‘09 organiseerde de Universiteit van Gent in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Gent in het Provinciehuis een seminariedag rond de relatie tussen Turkije en de Europese Unie met als titel “Turkey as a Candidate State for EU Accession”.  De voertaal van dit seminarie was bovendien Engels en de uitnodigingen voor dit seminarie werden volledig in het Engels opgesteld en verstuurd (zie hier).

Het sprak voor zich dat het Vlaams Belang zowel tegen het thema van het seminarie als tegen het zuiver Engelstalig karakter protesteerde.  Een delegatie van Oost-Vlaamse provincieraadsleden, Gentse mandatarissen en militanten organiseerden samen met de actiegroep Voorpost een protestactie aan het Provinciehuis.  Hierbij werd aan de ingang postgevat met spandoeken met de slogan “Geen Turkije in de EU!” en aan de deelnemers aan het seminarie werd een pamflet (zie bijlage) uitgedeeld met als titel “Turkije hoort niet thuis in Europa!”.

Voor het Vlaams Belang zijn er voldoende argumenten om Turkije te weren uit de EU:
– het hervormingsproces in Turkije is stilgevallen sinds de toetredingsonderhandelingen met de EU in 2005 van start gingen;
– er zijn ernstige tekortkomingen op het vlak van de vrije meningsuiting;
– de rechten van niet-moslims en culturele minderheden en de positie van de vrouw worden totaal niet gerespecteerd;
– sinds de machtsovername door de AKP is de anti-Westerse grondstroom in de Turkse samenleving aanzienlijk versterkt;
– op internationaal vlak zoekt het land steeds meer toenadering tot landen als Iran en Syrië; niemand minder dan de Turkse premier Erdogan zelf verklaarde onlangs tegenover de Britse krant The Guardian (op 23 oktober 2009) te streven “naar de restauratie van het Ottomaanse Rijk”;
– als toetje nam Erdogan het deze week zelfs openlijk op voor het fundamentalistische regime in Iran en noemde hij de Iraanse president Ahmadinejad zonder meer “een vriend”.

Zo’n “bondgenoot” hoort volgens ons duidelijk niet thuis in Europa!

Johan Deckmyn
Voorzitter Vlaams Belang Koepel Gent

In de media verscheen het volgende hieromtrent:
http://www.belg.be/leesmeer.php?x=7796

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...