Vlaams Belang geboycot in “Les van de Eeuw” met steun van provincie Oost-Vlaanderen

Deputatie beweert nochtans dat àlle partijen mogen deelnemen

Vandaag, woensdag 18 maart 2009 vindt in het Kunstencentrum Vooruit de zogenaamde “Les van de Eeuw” plaats. Dit is een initiatief van de Gentse Universiteit. Het thema is deze keer Europa en de Europese verkiezingen. De provincie Oost-Vlaanderen en het eigen informatiebureau “Europa Direct” werken niet alleen mee aan de organisatie, maar het provinciebestuur nam ook deel aan het voormiddagprogramma, dat zich richtte tot de laatstejaarsstudenten. Gedeputeerde De Buck (Open VLD) gaf hierbij toelichting over de rol van het provinciebestuur bij het promoten van de Europese gedachte. Ook in de promotie van deze “Les van de Eeuw” draagt de provincie zijn steentje bij.  Alleen al het televisiespotje kostte de Oost-Vlaming 2.758 euro.

Dat zou allemaal nog min of meer aanvaardbaar zijn, als het om politiek neutrale vorming en voorlichting ging. Maar juist daar wringt het schoentje. De deputatie beweert immers ter motivatie van haar deelname en financiering dat “alle politieke partijen” hun medewerking hebben verleend, maar dat is een flagrante leugen ! Het Vlaams Belang, nochtans een democratische partij met een duidelijk  – en kritisch! – standpunt over de Europese Unie, werd op geen enkel moment betrokken bij de organisatie en het programma van de “Les van de Eeuw”. U zal dus vanavond bij het debat met alle politieke partijen niet de stem van het Vlaams Belang horen.

Door de meest kritische stem uit het debat te verbannen, verliest de “Les van de Eeuw” alle politieke relevantie en alle aanspraken op objectiviteit. De informatie wordt naar het achterplan verdrongen door de propaganda. Een debat dat boeiend en controversieel had kunnen zijn, wordt volledig uitgehold door het ondemocratische cordon sanitaire. De critici die het “democratisch deficit” in de EU aanklagen, krijgen hier in de feiten gelijk. Over de EU is zelfs geen kritisch debat mogelijk. Alleen de voorstanders krijgen het woord. Net zoals in die andere Unie die roemloos ten onder ging: de Sovjet-Unie.

Vlaams-Belangprovincieraadslid Marc Joris kwam hierover vandaag reeds bij ordemotie tussen tijdens de provincieraad. In een volgende raad zal hij hierover de deputatie uitvoerig interpelleren.

Tanguy Veys
Fractievoorzitter – Provincieraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...