Vlaams Belang eist extra gemeenteraad over Sogent-schandaal  

[PERSBERICHT – 24 mei 2018]

 

Socialistisch schepen Sven Taeldeman raakt verstrikt in een web van vriendjespolitiek en leugens. Ontslag is de enige optie.

 Vlaams Belang neemt kennis van het crisisoverleg gisterenavond binnen de Gentse meerderheid over de malversaties binnen het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf (Sogent). Er circuleren bovendien geruchten dat de positie van schepen Sven Taeldeman (Sp.a) ter discussie zou staan. Daarnaast zal de stad Gent dan toch een gerechtelijk onderzoek vragen, dit in tegenspraak tot de verklaringen tijdens de gemeenteraad van afgelopen dinsdag.

Deze gang van zaken kan niet anders worden geïnterpreteerd als een schuldbekentenis. Het stadsbestuur raakte immers in nauwe schoentjes door de interpellaties van alle oppositiepartijen. Schepen Taeldeman stond er op het einde van de interpellaties nogal bedremmeld bij, wat geen verwondering kan wekken. Hij raakte tenslotte verstrikt in een web van vriendjespolitiek en leugens.

Tijdens mijn interpellatie riep ik de meerderheid op om zich te beraden over de positie van schepen Taeldeman. Gezien de huidige situatie vraagt Vlaams Belang nu het ontslag van schepen Taeldeman. Dit is de enige optie om dit dossier verder op een serene manier af te handelen zonder een zweem van vriendjespolitiek en favoritisme. Het is immers duidelijk dat Taeldeman een sjoemelende directeur de hand boven het hoofd heeft gehouden.

Vlaams Belang vraagt ook de bijeenroeping van een extra gemeenteraad waar deze problematiek zal worden geagendeerd. Als dit stadsbestuur het menens is met een transparant beleid, dan dringt een debat zich op over het feit waarom bepaalde strafbare daden niet hebben geleid tot een klacht bij het parket. Vlaams Belang overweegt tevens om een klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen om op die manier volledig op de hoogte te blijven van een dossier waarvan duidelijk gepoogd is om het toe te dekken.

Johan Deckmyn
Fractieleider Vlaams Belang Gent

Voorzitter Vlaams Belang Koepel Gent
www.johandeckmyn.be

0476/26.97.38

volg me ook op twitter en facebook

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...