Vlaams Belang dwingt CD&V-Open-VLD-sp.a-meerderheid tot motie over hervormingsplan Defensie in Oost-Vlaanderen

Lokale politici CD&V-Open VLD en SP.a liggen duidelijk niet wakker van sociale gevolgen sluiting militaire kwartieren Westakkers en Beervelde

Tijdens de Oost-Vlaamse provincieraad van woensdag 18 november ’09 stond een motie omtrent de hervormingsplannen van defensieminister Pieter De Crem (CD&V), een Oost-Vlaming nota bene, op de agenda.  Aanleiding is namelijk het herstructureringsplan van Defensie waarbij tegen 2011 niet minder dan 32 militaire kwartieren de deuren moeten sluiten en het aantal Belgische militairen tegen 2012 moet verminderen tot 34.000. Ook de Oost-Vlaamse kwartieren Westakkers (340 man) en Beervelde (120 man) kwamen in het vizier van De Crem en moeten ondanks vroegere beloftes de deuren sluiten.

Op deze manier wordt Oost-Vlaanderen een zwarte vlek voor Defensie: één militair op meer dan 3.000 Oost-Vlamingen is in vergelijking met de andere provincies de laagste score voor gans België. Deze ingrijpende hervorming komt vooral hard aan bij de aldaar tewerkgestelde manschappen en hun familie: ooit met aantrekkelijke voorstellen gelokt om daar te werken, zullen ze binnenkort dagelijks honderden kilometers moeten afleggen willen ze in Oost-Vlaanderen blijven wonen.  Het recente protest in Brussel van zo’n 1.500 militairen en de vakbondscampagnes “Stop de CREMinaliteit” en “Wie gelooft Crembo nog?” waarbij de geplande herstructurering onder vuur kwam te liggen, symboliseerden duidelijk de grote verontwaardiging.

Omdat de gevolgen, in het bijzonder de sociale gevolgen, voor Oost-Vlaanderen dermate drastisch zijn, diende de provincieraadsfractie van het Vlaams Belang dan ook bij monde van fractievoorzitter Tanguy Veys als enige partij een motie (zie bijlage 1) in, waarin gevraagd werd om de sluiting van de kwartieren Westakkers en Beervelde te allen prijze te vermijden en zeker niet te vervroegen.  Bovendien werd in de motie, gericht aan minister De Crem, een sterk pleidooi gehouden om de sociale gevolgen van de sluiting zoveel als mogelijk op te vangen en te compenseren.

De meerderheidspartijen van CD&V, Open VLD en sp.a zaten duidelijk verveeld met de motie van het Vlaams Belang.  Eerst en vooral omdat geen enkele van de sowieso al grotendeels inactieve leden van de meerderheid, zelfs niet de verkozenen uit de getroffen regio’s Sint-Niklaas en Destelbergen-Lochristi, het nodig had gevonden om zelf in een motie de sluiting van de Oost-Vlaamse kwartieren aan te klagen of te waarschuwen voor de sociale gevolgen.  Maar bovendien kon zelfs de CD&V moeilijk de terechte motie van het Vlaams Belang, nochtans een rechtstreeks aanval op de plannen van De Crem, wegstemmen wegens volkomen terecht.

Daarom werd, zelfs onder protest van de Groen!-fractie, de truc van het amendement op een motie door de meerderheid bovengehaald, zodat na amendering door de meerderheid (zie bijlage 2), de motie van het Vlaams Belang ineens een motie van de meerderheid werd, en de motie herleid werd tot een flauw afkooksel (“goede uitgangspunten bij de hervorming”, “zoveel als mogelijk behouden”, …).  Als toppunt van cynisme deed de meerderheid in één beweging ook al meteen voorstellen omtrent de eventueel vrijkomende terreinen: nieuwe mogelijkheden als KMO-terreinen, woningbouw, gevangenissen, natuurterreinen…). Over lijkenpikkerij gesproken!

Het Vlaams Belang sprak dan ook van “een tsjeventruk” en van “een dubbele blaam” voor de lakse meerderheidspartijen en de ongevoelige lokale politici van de meerderheid uit de getroffen regio’s. De door de meerderheid geamendeerde motie zelf werd uiteindelijk door 71 van de 84 raadsleden goedgekeurd: JA (CD&V, Open VLD, sp.a en Vlaams Belang), Onthouding (Groen!) en NEE (niemand).

Tanguy Veys
Provincieraadslid – Fractievoorzitter Vlaams Belang

Ter info


Stemresultaat: http://www.oost-vlaanderen.be/public/over_provincie/beleid_bestuur/provincieraad/agenda/index.cfm?stemid=10003479&punt=14623


Motie Vlaams Belang: http://www.oost-vlaanderen.be/documents/XQ/19938z181109veysmotiedefensie.pdf


Amendement meerderheid: http://www.oost-vlaanderen.be/public/over_provincie/beleid_bestuur/provincieraad/agenda/index.cfm?agendaid=2055#14623

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...