Vlaams Belang dient op Oost-Vlaamse provincieraad voorstel in dat bouw van minaretten moet kunnen verbieden

Motie over bouw van moskeeën in niet-westerse, islamitische, moorse en/of oosterse bouwstijl (al dan niet met minaretten)
Minaretten symboliseren de manifeste weigering om zich aan te passen

Naar aanleiding van de Oost-Vlaamse provincieraad van woensdag 16 december ’09 heeft het Vlaams Belang, bij monde van fractievoorzitter Tanguy Veys, een motie (zie bijlage) ingediend die de bouw van moskeeën in niet-westerse, islamitische, moorse en/of oosterse bouwstijl (al dan niet met minaretten) moet kunnen verbieden.  De bouw- of verbouwaanvragen voor islamitische religieuze gebouwen volgen in Vlaanderen immers elkaar in snel tempo op, zeker nu een hele reeks moskeefabrieken de voorbije jaren door de Vlaamse regering erkend werden en dus ook recht hebben subsidies.

Minaretten symboliseren niet alleen de manifeste weigering van een deel van de hier levende moslimbevolking om zich aan te passen aan onze samenleving, maar door de bouw van minaretten wordt ook het straatbeeld van onze steden en gemeenten geïslamiseerd. Er dient voor het Vlaams Belang dan ook voldoende aandacht uit te gaan naar de relatie tussen het aanwezige cultuurhistorische patrimonium en de ruimtelijke draagkracht van een bepaalde omgeving.  De architecturale vormgeving van moskeeën in de strikte zin van het woord behoort geenszins tot het cultuurhistorisch erfgoed van West-Europa.

In Oost-Vlaanderen zelf maken op dit moment zo’n 17 islamitische geloofsgemeenschappen hun opwachting om erkend te worden en zijn nu reeds 3 moskeeën erkend, telkens na positief advies van de Oost-Vlaamse provincieraad: Yavuz Sultan Selim te Gent, Hicret Camii te Sint-Niklaas en Tevhid Camii te Gent. Enkel de aanvraag van El Fourkan te Ronse werd negatief geadviseerd. Gent telt op dit moment zelfs 14 moskeeën, waarbij de erkende Turkse moskee Tevhid Camii aan de Gentse Ferrerlaan ook nog eens twee minaretten draagt (zie foto als bijlage). Volgens de Unie van Moskeeën in Vlaanderen zijn ook in Lokeren gesprekken gestart voor een nieuwbouwmoskee met een minaret en zelfs de grote Marokkaanse moskee in Sint-Niklaas krijg er een minaret bij. Voor de aanzuivering van het exploitatietekort 2009 vraagt de erkende Islamitische Geloofsgemeenschap Yavuz Sultan Selim te Gent (Ledeberg) bovendien nu al 36.650 euro van de Oost-Vlaamse belastingbetaler, terwijl bij de oorspronkelijke aanvraag tot erkenning enkel sprake was van een ondersteuning van 7.000 tot 8.000 euro op jaarbasis.

In de motie, gericht aan Vlaams Minister-President Kris Peeters (CD&V) en Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA), wordt dan ook gevraagd dat de regelgeving op vlak van ruimtelijke ordening in die zin wordt aangepast, dat de Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheid de bouw van moskeeën in niet-westerse of islamitische bouwstijl (al dan niet met minaretten) in bepaalde woongebieden effectief kunnen verhinderen, hetgeen nu niet het geval is.

Tanguy Veys
Provincieraadslid – Fractievoorzitter

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...