Vlaams Belang dient klacht in tegen gedeputeerden en vraagt onmiddellijke bijeenroeping deontologische commissie

Gedeputeerden in strijd met deontologische code voor provincieraadsleden
Strenge regels gelden voor provincieraadsleden maar blijkbaar niet voor gedeputeerden

Het Vlaams Belang heeft vandaag klacht in gediend bij de deontologische commissie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen (zie bijlage) omdat diverse leden van de Oost-Vlaamse deputatie in strijd zijn met de deontologische code van de provincieraadsleden.

De provincieraad van 18 maart ’09 heeft immers met ingang van 18 maart ’09 beslist dat de provincieraadsleden voor geen enkele communicatie gebruik mogen maken van de symbolen van de provincie Oost-Vlaanderen (wapen, vlag en logo), behalve voor hun briefwisseling (briefpapier en omslagen). De ontvanger mag immers niet de indruk hebben dat het gaat om officiële communicatie van het provinciebestuur.  Met deze regeling stemt de provincieraad zich af op het beleid van de Vlaamse overheid.

Ook al waren de gedeputeerden reeds op de hoogte van deze geplande maatregel op 10 februari ’09, kregen zij hierover een brief op 16/2, keurden zij deze afspraak goed op de provincieraad van 18/3 en wees tijdens diezelfde provincieraad van 18/3 het Vlaams Belang hen bij monde van fractievoorzitter Tanguy Veys op het feit dat zij in strijd waren met dit verbod, vonden zij het na meer dan een maand niet nodig om hun persoonlijke website aan te passen aan deze deontologische code van de provincieraadsleden.

Concreet zijn op de persoonlijke websites van de gedeputeerden, CD&V’er Alexander Vercamer (http://www.vercamer.be/alexander/inhoud/inhoud.html), Open VLD’er Marc De Buck (http://www.marcdebuck.be) en Open VLD’ster Hilde Bruggeman (http://www.hildebruggeman.be), nog steeds symbolen van de provincie Oost-Vlaanderen (vlag en logo) terug te vinden.  Zie bijlage voor de schermafbeeldingen zoals die deze ochtend op de respectievelijke websites waren terug te vinden.

Het Vlaams Belang heeft dan ook klacht ingediend bij de deontologische commissie van de provincieraad en vraagt de onmiddellijke bijeenroeping.  Het kan immers niet dat provincieraadsleden geacht worden de deontologische code te respecteren, maar leden van de deputatie, ondanks tijdige verwittiging en waarschuwing, deze met de voeten treden.

Ter info
Deontologische code:
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/ZN/18625z180309provincieraadcodebesluit.pdfHuishoudelijk reglement deontologische commissie:
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/BK/16260z160108provincieraaddeontologischecommissiebesluit.pdfTanguy Veys
Provincieraadslid – fractievoorzitterIn de media verscheen hieromtrent het volgende:

‘Het Vlaams Belang dient klacht in bij de deontologische commissie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen.’ Een nieuwe Visa-affaire? Opnieuw een dronken politiecommissaris-brokkenpiloot? Neen, erger. De provincieraad besliste op woensdag 18 maart 2009 – dat was dus minder dan 24 uur geleden – dat provincieraadsleden “met ingang van 18 maart 2009” geen gebruik meer mogen maken van het logo van de provincie Oost-Vlaanderen. Op het briefpapier mag het nog wel, niet in folders of op websites. Het VB beet zich vast in het dossier en ontdekte dat op de websites van Alexander Vercamer (CD&V), Marc De Buck en Hilde Bruggeman het logo met de klauwende leeuw nog niet is verwijderd. Het VB-persbericht: ‘Het kan niet dat leden van de deputatie, ondanks tijdige verwittiging en waarschuwing, deze met de voeten treden.’
De Morgen, 21 maart 2009.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...