Vlaams Belang dient klacht in bij minister Bourgeois

Provincieraadsfractie trekt van leer tegen optreden provincieraadsvoorzitter en provinciegriffier
Democratische en decretale rechten oppositie met de voeten gestreden

Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) is nog maar enkele dagen in functie, maar krijgt al meteen een klachtendossier op zijn bureau.  De Oost-Vlaamse provincieraadsfractie van het Vlaams Belang stapte immers vandaag naar de toezichthoudende minister met een reeks klachten over de voorbije provincieraad van woensdag 8 juli ’09. Aanleiding is zowel het optreden van provincieraadsvoorzitter Marc Lootens (sp.a), als de weigering om op te treden door provinciegriffier Albert De Smet.

Tijdens de provincieraad in kwestie werden immers twee initiatieven van Vlaams-Belangprovincieraadsleden Tanguy Veys en Marc Joris om ongegronde redenen door de voorzitter van de provincieraad onontvankelijk verklaard en ontnam de provincieraadsvoorzitter bovendien de provincieraad het recht dat het zich zou kunnen uitspreken over de ontvankelijkheid ervan, hetgeen nochtans volledig in tegenspraak is met de rechtspraak van de Raad van State en de geldende rechtsleer.  Op de koop toe weigerde de provinciegriffier die trouwens moet toezien op het rechtsgeldig verloop van de provincieraad, ondanks herhaald verzoek, ook maar met één woord te reageren op het flagrante optreden van de provincieraadsvoorzitter.  Het hoeft dan ook geen betoog dat de provincieraad tumultueus eindigde en de Vlaams-Belangfractie over hun optreden bijzonder ontstemd is.

Wegens het zoveelste incident waarbij de decretale rechten van de oppositie worden afgenomen in een poging de oppositie monddood te maken of lam te leggen, is voor het Vlaams Belang de maat vol.

Het Vlaams Belang betreurt dat het moet kiezen voor het wapen van een klacht (zie bijlage), maar de fractie hoopt dat de sereniteit met dit sterk klachtendossier opnieuw in Oost-Vlaamse provincieraad terugkeert en de democratische en decretale rechten van de oppositie niet meer met de voeten worden getreden maar worden gerespecteerd.

Tanguy Veys
Provincieraadslid – fractievoorzitter Vlaams Belang

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...