Vlaams Belang dient in Gent voorstel in tot inschrijvingstaks nieuwkomers (250 euro)

Het Vlaams Belang heeft een voorstel
van raadsbesluit ingediend omtrent de inschrijving van inwoners van
vreemde origine in Gent. Dit voorstel wordt op de eerstvolgende
gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. Het voorstel van raadsbesluit
is een aangepaste versie van het besluit dat de Antwerpse schepen
Liesbeth Homans (N-VA) namens de Antwerpse meerderheid indiende en een
retributie van 250 euro vraagt van nieuwkomers die
zich in de stad willen inschrijven.


Intussen blijkt dat de
vreemdelingentaks van 250 euro een idee was van de voormalige
burgemeester Patrick Janssens, dat nu door de N-VA wordt overgenomen.

Voor het Vlaams Belang gaat het voorstel lang niet ver genoeg, maar is
het een eerste stap richting een strenger migratiebeleid. Door het
indienen van een aangepast Antwerps raadsbesluit wil het de lat laag
genoeg leggen om hiermee de basis te leggen voor een
kordaat Gents ontradingsbeleid.

Door het Vlaams Belangvoorstel goed
te keuren zal men in Gent alvast geen vrees moeten hebben dat de
Antwerpse inschrijvingstaks zal zorgen voor een toestroom
van migranten richting Gent.

Met vriendelijke groeten,

Johan Deckmyn
Vlaams Volksvertegenwoordiger

Fractieleider Vlaams Belang Gent
www.johandeckmyn.be

https://www.facebook.com/johan.deckmyn

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...