Vervreemding van Gent stoppen

‘Volgens onderzoek van socioloog Jan Hertogen heeft in Gent 25 procent van de bevolking allochtone wortels’, zegt Tanguy Veys, derde op de Vlaams Belang-lijst. ‘Binnen tien jaar wordt dat 38 procent. De regularisaties onder de regering-Leterme zullen Gent nog meer doen vervreemden. Om Gent opnieuw leefbaar te maken, is er een daadwerkelijke immigratiestop nodig, met inbegrip van een verscherpt asielbeleid. Ook moeten vreemdelingen die legaal in Gent wonen spontaner en oprechter inburgeren.’

De man die bij Vlaams Belang in Gent het vroegere boegbeeld Francis Van den Eynde moet doen vergeten, richt zijn pijlen ook op de Turkse en Marokkaanse Gentenaars.

‘Hun inburgering verloopt veel moeizamer dan die van andere groepen inwijkelingen vroeger. Soms is er geen sprake van aanpassing. Dat die mensen vasthouden aan de islamcultuur leidt tot spanningen met de Gentse bevolking. In Gent worden al twee moskeeën gesubsidieerd, op een ervan prijken zelfs twee minaretten. Er moet een einde komen aan de erkenning en subsidiëring van de islam. Moskeeën die haat prediken tegen de Westerse beschaving moeten sluiten. In overheidsbesturen, leger en magistratuur moet een hoofddoekenverbod komen.’ (tod)
Het Nieuwsblad, aan Gent gebonden

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...