Vergrijzing en dementie

Vandaag werd in woonzorgcentrum Het Heiveld te Sint-Amandsberg een boek en een film voorgesteld omtrent de problematiek van dementie: 'Vergeten Kracht'. 
 Reeds 150.000 mensen lijden aan dementie, en tegen 2020 verwacht men door de toenemende vergrijzing dit er 200.000 zullen zijn.
Vergeten Kracht wil een aanzet geven om dementerenden de mogelijkheid te geven hun eigen leven zelf in te vullen. Dit in tegenstelling tot de huidige trend in onze maatschappij, waarbij men dementerenden eerder beschouwt als passieve consumenten van het zorg- en welzijnsaanbod.
Een mooi boek en een mooie film, bijwijlen ontroerend en confronterend. Geïnteresseerden kunnen deze zich aanschaffen in Het Heiveld.
Proficiat aan alle OCMW- medewerkers die hieraan meewerkten, alweer een geslaagd project!
Op de foto herkent u ons raadslid Christian Bauwens, die de voorstelling bijwoonde.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...