Vakantiemijmeringen

Nu de verlofperiode bijna gedaan is, kunnen we enkel vaststellen dat dit niet voor iedereen een zo leuke periode is geweest.

De “Gentsche fiesten” waren door het weer letterlijk verzopen. Spijtig voor allen die zich daarvoor inzetten om  de bezoekers een  heerlijke ontspanning  te bezorgen.

De regen was veelal een spelbreker, maar tegen de natuur vermag je niets. Dus volgend jaar nog meer tenten?

Droevig was het aantal autoinbraken, reeds in juni begonnen, en feestelijk verder gezet in juli en augustus.

Blijkbaar kunnen de autodieven zich onzichtbaar maken, want tot hiertoe heeft het politiewerk weinig resultaat opgeleverd. Andermaal een aanmoediging voor diegenen die een misdaad plegen.

Allen dringend op stage naar Engeland, daar wordt eindelijk streng opgetreden.

Ook de diefstallen in de containerparken en op bouwwerven zijn bijna dagelijks nieuws geworden.

Verder door de zomer heen bleef de politie de snelheid controleren…

Misschien moeten we hopen op een strenge winter? Maar dat is veraf, of toch niet?

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...