Tussenkomsten en vraag in OCMW-Raad 12 februari 2008

Fractievoorzitter Christian Bauwens maakte verschillende tussenkomsten tijdens deze raadszitting. Het betrof technicaliteiten in verband met foutieve gegevens van VZW’s waar het OCMW Gent een samenwerkingsverband mee aangaat. Per slot van rekening gaat het over grote bedragen en dienen deze overeenkomsten foutloos te gebeuren.

Voorafgaand aan de raad stelde de fractievoorzitter volgende pertinente vraag in verband met het personeelstekort bij het verzorgende personeel van OCMW Gent:

Naar aanleiding van de normale verhoging van het aantal zieken zowel qua personeel als bewoners tijdens de winterperiode, stellen we vast dat op bepaalde afdelingen in de woon- en zorgcentra er zich soms een onderbezetting van het personeelscontingent verzorgenden, voordoet. Ondanks de goede wil om bij te springen door andere collega’s en bezoekers, zou dit probleem voor de toekomst moeten aangepakt worden.
Kan er hiervoor een reservegroep van personeelsleden ingezet worden, om die tijdelijke nood tijdens ziekteperiodes te lenigen (principe van de rondgaande equipes)?
Zijn er sinds het artikel in Het Nieuwsblad van 22 november 2007 (“Rusthuizen vinden amper nog verpleegkundigen”) initiatieven genomen om het tekort aan verzorgend personeel op te vangen?

Het antwoord van de voorzitter luidde als volgt:

De voorstellen en huidige acties zijn een antwoord op drie probleemstellingen nl.:
1. de krapte aan verpleegkundigen op de arbeidsmarkt
2. de langdurige afwezigheden
3. de kortstondige ziektes met als gevolg een tijdelijke onderbezetting

1. de krapte aan verpleegkundigen op de arbeidsmarkt: de dienst HR onderzoekt de mogelijkheid om ’kandidaatverpleegkundigen’ (laatstejaars), na een geslaagd selectiegesprek en medisch onderzoek, onmiddellijk een contract te laten ondertekenen (met de ontbindende voorwaarde dat er geen aanwerving is als het diploma niet wordt behaald), zodat het OCMW die ’kandidaat-verpleegkundigen’ in extremis niet verliest aan de privé.

2. de langdurige afwezigheden: de dienst HR onderzoekt de mogelijkheid om als OCMW snel de vacatures in te vullen door een werfreserve van 5 kandidaten aanleggen. Tijdens de wintermaanden, zou de Cel Selectie & Examens, bij onvoldoende reservekandidaten, elke maand een selectiegesprek voor reservekandidaten kunnen organiseren. Buiten de wintermaanden zou men, bij onvoldoende reservekandidaten, elke 2 maanden een selectiegesprek voor reservekandidaten kunnen organiseren. + de reservekandidaten al op medisch onderzoek laten gaan (medisch onderzoek blijft 1 jaar geldig).

3. de tijdelijke onderbezetting wegens kortstondige ziektes: momenteel schakelt het OCMW hiervoor voornamelijk weekendstudenten in, maar dit is onvoldoende. In het nieuwe personeelskader zijn er 8 FTE (start maximaal 4 FTE verplegende of verzorgende) contractuele verplegenden opgenomen om een vliegende ploeg samen te stellen. Opmerking: dit initiatief werd tijdens de vorige legislatuur door de vakbonden tegengehouden. Gelijktijdig met het opstarten van deze vliegende ploeg wordt het project aanwezigheidsbeleid in de WZC opgestart. Opmerking: de vliegende ploeg mag zeker niet als ’beloning’ voor een hoge afwezigheid worden gezien. De vliegende ploeg moet worden gezien als een positief signaal, dat de eerste nood kan lenigen.

Acties die tot nog toe werden uitgevoerd, zijn:
– studenten die ooit bij OCMW Gent een stage of vakantiejob deden en dit jaar afstuderen, worden gecontacteerd om zich nu al kandidaat te stellen voor een tewerkstelling eens ze hun diploma behaald hebben
– alle scholen met opleidingen in verpleegkunde ontvangen affiches voor zowel reguliere tewerkstelling als voor vakantiejobs (voor zij die nog studeren)
– deelname aan beurzen
– advertenties op websites, ook gespecialiseerde naar verpleegkundigen (Carejobs)
– advertenties in de geschreven pers
– inschakelen van weekendstudenten om de druk weg te halen bij het overige personeel

Acties die in de pijplijn zitten:
– de procedure inkorten voor de afwezigheidsduur van één maand, door enkel te kijken naar de bezetting volgens de 70/30-norm.
– verzuimgesprekken (aanwezigheidsbeleid) verder uitwerken (er loopt een proefproject in de Liberteyt)
– zie vliegende ploeg
– zie werfreserve (5) verzorgenden
– kandidaat-verpleegkundigen na screening en medisch onderzoek onmiddellijk contract laten ondertekenen (met de ontbindende voorwaarde dat er geen aanwerving is als het diploma niet wordt behaald).

Deze acties (ideeën) zullen in de loop van de volgende maanden verder uitgewerkt worden en voorgelegd worden aan het Vast Bureau.

Fractievoorzitter Christian Bauwens maakte verschillende tussenkomsten tijdens deze raadszitting. Het betrof technicaliteiten in verband met foutieve gegevens van VZW’s waar het OCMW Gent een samenwerkingsverband mee aangaat. Per slot van rekening gaat het over grote bedragen en dienen deze overeenkomsten foutloos te gebeuren.

Voorafgaand aan de raad stelde de fractievoorzitter volgende pertinente vraag in verband met het personeelstekort bij het verzorgende personeel van OCMW Gent:

Naar aanleiding van de normale verhoging van het aantal zieken zowel qua personeel als bewoners tijdens de winterperiode, stellen we vast dat op bepaalde afdelingen in de woon- en zorgcentra er zich soms een onderbezetting van het personeelscontingent verzorgenden, voordoet. Ondanks de goede wil om bij te springen door andere collega’s en bezoekers, zou dit probleem voor de toekomst moeten aangepakt worden.
Kan er hiervoor een reservegroep van personeelsleden ingezet worden, om die tijdelijke nood tijdens ziekteperiodes te lenigen (principe van de rondgaande equipes)?
Zijn er sinds het artikel in Het Nieuwsblad van 22 november 2007 (“Rusthuizen vinden amper nog verpleegkundigen”) initiatieven genomen om het tekort aan verzorgend personeel op te vangen?

Het antwoord van de voorzitter luidde als volgt:

De voorstellen en huidige acties zijn een antwoord op drie probleemstellingen nl.:
1. de krapte aan verpleegkundigen op de arbeidsmarkt
2. de langdurige afwezigheden
3. de kortstondige ziektes met als gevolg een tijdelijke onderbezetting

1. de krapte aan verpleegkundigen op de arbeidsmarkt: de dienst HR onderzoekt de mogelijkheid om ’kandidaatverpleegkundigen’ (laatstejaars), na een geslaagd selectiegesprek en medisch onderzoek, onmiddellijk een contract te laten ondertekenen (met de ontbindende voorwaarde dat er geen aanwerving is als het diploma niet wordt behaald), zodat het OCMW die ’kandidaat-verpleegkundigen’ in extremis niet verliest aan de privé.

2. de langdurige afwezigheden: de dienst HR onderzoekt de mogelijkheid om als OCMW snel de vacatures in te vullen door een werfreserve van 5 kandidaten aanleggen. Tijdens de wintermaanden, zou de Cel Selectie & Examens, bij onvoldoende reservekandidaten, elke maand een selectiegesprek voor reservekandidaten kunnen organiseren. Buiten de wintermaanden zou men, bij onvoldoende reservekandidaten, elke 2 maanden een selectiegesprek voor reservekandidaten kunnen organiseren. + de reservekandidaten al op medisch onderzoek laten gaan (medisch onderzoek blijft 1 jaar geldig).

3. de tijdelijke onderbezetting wegens kortstondige ziektes: momenteel schakelt het OCMW hiervoor voornamelijk weekendstudenten in, maar dit is onvoldoende. In het nieuwe personeelskader zijn er 8 FTE (start maximaal 4 FTE verplegende of verzorgende) contractuele verplegenden opgenomen om een vliegende ploeg samen te stellen. Opmerking: dit initiatief werd tijdens de vorige legislatuur door de vakbonden tegengehouden. Gelijktijdig met het opstarten van deze vliegende ploeg wordt het project aanwezigheidsbeleid in de WZC opgestart. Opmerking: de vliegende ploeg mag zeker niet als ’beloning’ voor een hoge afwezigheid worden gezien. De vliegende ploeg moet worden gezien als een positief signaal, dat de eerste nood kan lenigen.

Acties die tot nog toe werden uitgevoerd, zijn:
– studenten die ooit bij OCMW Gent een stage of vakantiejob deden en dit jaar afstuderen, worden gecontacteerd om zich nu al kandidaat te stellen voor een tewerkstelling eens ze hun diploma behaald hebben
– alle scholen met opleidingen in verpleegkunde ontvangen affiches voor zowel reguliere tewerkstelling als voor vakantiejobs (voor zij die nog studeren)
– deelname aan beurzen
– advertenties op websites, ook gespecialiseerde naar verpleegkundigen (Carejobs)
– advertenties in de geschreven pers
– inschakelen van weekendstudenten om de druk weg te halen bij het overige personeel

Acties die in de pijplijn zitten:
– de procedure inkorten voor de afwezigheidsduur van één maand, door enkel te kijken naar de bezetting volgens de 70/30-norm.
– verzuimgesprekken (aanwezigheidsbeleid) verder uitwerken (er loopt een proefproject in de Liberteyt)
– zie vliegende ploeg
– zie werfreserve (5) verzorgenden
– kandidaat-verpleegkundigen na screening en medisch onderzoek onmiddellijk contract laten ondertekenen (met de ontbindende voorwaarde dat er geen aanwerving is als het diploma niet wordt behaald).

Deze acties (ideeën) zullen in de loop van de volgende maanden verder uitgewerkt worden en voorgelegd worden aan het Vast Bureau.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...