Tussenkomst Vlaams Belang in gemeenteraad over circulatieplan

Er is over het circulatieplan al heel veel gezegd, in februari werd het zelfs gestemd in de gemeenteraad. Ik denk niet dat het de bedoeling kan zijn het debat hier opnieuw te gaan voeren. Het circulatieplan wordt nu opnieuw voorgelegd na wat u noemt een “oplossingsgerichte dialoog” , een tegemoetkoming aan de vele vragen en bezorgdheden die geuit werden vanuit heel wat verschillende invalshoeken.

Er zijn concrete aanpassingen waar wij kunnen achterstaan: de aanpassingen aan het vergunningenbeleid voor het voetgangersgebied. Het inrichten van een online platform voor het aanvragen van vergunningen voor o.a. zorgverstrekkers –iets waar wij bij vorige tussenkomsten een oplossing voor ,vroegen.

Maar ondanks de aanpassingen we blijven toch nog vragen stellen bij de complexiteit van dat vergunningenbeleid , vooral voor de vele vergunningen die telkens opnieuw moeten aangevraagd worden door diverse personen of instellingen.

Er is een kleine toegift gedaan naar de bewoners van het voetgangersgebied : ze kunnen nu via alle poorten van de voetgangerszone hun woning bereiken terwijl er vroeger slechts beperkte toegangspoorten aan de vergunning gekoppeld waren… En de bewoners krijgen zelfs een “bezoekersplatform”. Langs die weg kunnen ze /moeten ze zelf vergunningen toekennen aan personen/voertuigen die hen thuis komen bezoeken. … Op mijn vraag naar meer uitleg daarover antwoordde u dat het ging om een “zeer eenvoudige app” waarin 2 vergunningen kunnen opgenomen worden.

Is er een vergunning nodig voor een 3e nummerplaat dat moet er gewisseld worden: 1 eruit, een andere erin. Dat allemaal met een zeer eenvoudige app!

Wij zijn er niet van overtuigd dat dit voor alle bewoners uit de voetgangerszone inderdaad zo eenvoudig is! Heel wat mensen gebruiken nog steeds een gewone GSM, hebben geen smartphone, hebben geen tablet. En bent u er zo zeker van dat diegenen die het dan wel hebben vlot met apps kunnen omgaan en gebruiken? Er is nog steeds een grote groep mensen die niet meegaan in die technologie, die er niet mee vertrouwd zijn, en voor zichzelf vinden dat ze dat niet nodig hebben.

Het is een weerspiegeling van het scenario van de film “I Daniël Blake”…Een man die niet ingewijd is in de wereld van de technologie, maar er voortdurend mee geconfronteerd wordt en er in grote mate afhankelijk van is. Voor zijn omgeving was het ook allemaal zo eenvoudig en zo vanzelfsprekend…net als de zeer eenvoudige app die u voorstelt.

Los daarvan vind ik het principieel nog altijd niet kunnen dat je een vergunning moet vragen om bezoek te kunnen krijgen, dat je moet signaleren wanneer iemand en wie er bij jou komt. Dit gaat veel te ver… We leven toch niet in Noord-Korea!

En dit kan zomaar in het solidaire Gent, waar men campagnes opzet om de eenzaamheid tegen te gaan….maar een vergunning nodig heeft om bezoek te krijgen als je in het voetgangersgebied woont. Ook de toevalligheid en de spontaniteit is weg: ik ben in de buurt, heb nog eventjes tijd, ik spring nog eens binnen…als je nummerplaat niet in de vergunningen zit kan je het vergeten.

En u, schepen Watteuw,  noemde dit plan ooit de enige juiste keuze om Gent gezellig te houden….begrijpe wie kan. En ondanks de vele communicatiemomenten die u voorzien hebt, weten toch nog heel weinig Gentenaars waar ze echt aan toe zijn. Weinigen beseffen nog hoe ingrijpend dit plan is. Op dit moment wordt het parkeerplan volop realiteit. Heel wat mensen realiseren zich nu pas de draagwijdte en zijn verbaasd.

Het zal met het circulatieplan niet anders zijn! Her en der zijn zo nog kleine aanpassingen gebeurd aan het originele plan: meestal wijzigingen aan rijrichtingen. Het zijn wijzigingen die, zoals u zelf ooit gezegd hebt, niet afwijken van de globale principes. Met die globale principes is het Vlaams Belang nooit akkoord geweest, en de wijzigingen doen ons niet van mening veranderen. Veel maatregelen die zogezegd de leefbaarheid van de stad zullen bevorderen zullen eerder een omgekeerd effect hebben, er zal heel wat meer moeten rondgereden worden.

En wat al vaak gezegd is: u voert het circulatieplan in zonder dat de randvoorwaarden vervuld zijn: u werkt aan de capaciteit van de R40, maar die zal blijvend overladen worden als al het verkeer langs daar afgeleid wordt. Ook ondanks de geplande ingrepen, blijven er steeds de gekende knelpunten . U werkt aan P+R’s: 1640 plaatsen zijn voorzien en zullen klaar zijn voor 3 april. Er wordt nog onderhandeld over +-750 bijkomende plaatsen tegen 2019. Maar het succes van P+R is in zeer hoge mate afhankelijk van een efficiënt, optimaal maar vooral frequent openbaar vervoer. Iets wat in deze stad niet zo voor de hand liggend is, niet altijd probleemloos verloopt, en wat u eigenlijk niet in de hand heeft. De Lijn heeft al vaak eigen besluiten genomen waar we als stadsbestuur niet konden achterstaan en niet konden begrijpen. De weigering om deel te nemen aan het project “people mover” is er een recent vb van.

We horen nu al vaak als reactie op het parkeerplan :wij komen alleen nog naar Gent als het niet anders kan. Als daar nu nog het circulatieplan moet bijkomen, dan zal er inderdaad wel minder verkeer in Gent zijn, maar onze vrees is dat het niet zal zijn omdat er overgeschakeld wordt op de alternatieve vervoersmiddelen, maar dat er andere bestemmingen zullen opgezocht worden. Met alle gevolgen van dien ! De Toekomst van Gent wordt een lege stad!!

Wis Versyp

gemeenteraadslid Vlaams Belang

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...