Tussenkomst Milieu beleids plan 2014-2019

Tussenkomst “Beleidsnota Milieu 2014-2019” De “Beleidsnota Milieu” is een imposant werkstuk geworden: ondanks de techniciteit toch vlot leesbaar, zeer ambitieus, bulkt van de goede voornemens maar helaas ook een stuk utopisch. Deze nota is een verzameling van uitdagingen en prioritaire thema’s die iedereen hier aanwezig uiteraard wil en zal onderschrijven. Want wij zijn allemaal voorstander van een duurzaam beleid. Maar zoals Willem Elsschot het al dichtte: “Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren”. Vandaar toch een aantal bedenkingen. • Gent telt helaas heel wat mensen die het financieel moeilijk hebben. De armoede neemt trouwens nog steeds toe. Arme mensen hebben geen nood aan bijkomende doemscenario’s en liggen bijgevolg niet wakker van begrippen zoals CO-uitstoot en klimaatneutraliteit. Men kan dit betreuren maar dat is nu eenmaal de realiteit. Vraag is dan ook op welke manier dit segment van de bevolking kan betrokken worden bij dit verhaal. Ondanks alle steunmaatregelen (die wij voor alle duidelijkheid van harte toejuichen) zoals advies op maat, financiële ondersteuning en begeleiding zullen altijd mensen uit de boot blijven vallen. Ofwel huren ze en weigert de huiseigenaar bijvoorbeeld om dergelijke investeringen te doen, ofwel zijn ze wel eigenaar maar zijn te kosten te groot ondanks de steunmaatregelen. En laat ons niet vergeten, de sociale woonmaatschappijen zijn in dit verband ook niet altijd lichtende voorbeelden. Trouwens, ook de stad Gent gaat niet altijd vrijuit voor wat betreft het eigen patrimonium. Inzake de maatregelen voor hernieuwbare energie, zijn we lichtjes sceptisch. Als zelfs de federale overheid nog niet in staat blijkt onze energievoorziening te garanderen, wat zal de stad Gent dan ter zake kunnen doen? Maar goed, alle maatregelen die hier mogelijk aan kunnen bijdragen, kunnen op onze steun rekenen. Wij hopen dan ook dat de administratieve rompslomp in deze uitermate beperkt zal blijven, want dergelijke aanvragen zorgen dikwijls voor een wirwar aan regeltjes en voor een niet te stoppen lawine aan paperassen. Ook dat werkt ontradend naar de geïnteresseerde burger toe en is bovendien allesbehalve milieuvriendelijk. Trouwens niets werkt meer demotiverend dan een aanvraag die teruggestuurd wordt wegens onvolledig of geweigerd. • In het thema Wonen wil de schepen de vraag naar energie verminderen door het stimuleren van noodzakelijke isolaties. Nieuwe premies kunnen dit bevorderen. VZW Regent speelt reeds een belangrijke rol in het bestrijden van energiearmoede vooral bij kwetsbare groepen. Helaas is deze organisatie nog veel te weinig gekend door de Gentenaar. • Voor wat de hernieuwbare energie betreft, verwijst deze nota naar de provincie Oost-Vlaanderen die streeft naar een participatie van minstens 20% bij de realisatie van windmolenparken. Ik wil hier toch even fijntjes opmerken dat de partij van schepen Heyse in de provincieraad … tegen dit voorstel heeft gestemd. Groen was immers van oordeel dat een participatiegraad van 20% veel te laag is. Zo dwongen de lokale overheden en de burgers in Wallonië bijvoorbeeld participaties tot 49% af. • Voor wat betreft de rubriek “Ondernemen” valt het ons op dat men enkel mikt op bedrijfsterreinen, op KMO’s en bedrijven die niet vallen onder een overeenkomst met een hoger beleidsniveau (het Europese ETS-systeem, maar ook de Energiebeleids-overeenkomst met de Vlaamse overheid). Wat bijvoorbeeld met horeca-zaken die toch ook heel wat energie gebruiken? • Voeding is een heikel thema. Gent vergaarde heel wat publiciteit met het begrip “Donderdag Veggiedag”. Helaas blijkt in de praktijk dat heel wat kinderen dit “kartonnen” eten helemaal niet lusten, waardoor er … jawel, heel wat eten moet weggegooid worden. Dit kan toch nooit de bedoeling zijn. • Mobiliteit is een van de vele punten die de nodige invloed heeft op het milieu en krijgt dan ook de nodige aandacht. De vele werken in de stad echter zijn helemaal niet bevorderlijk voor de luchtkwaliteit. Auto’s staan stil in het verkeer, moeten afremmen en optrekken, rijden rondjes om op hun bestemming te geraken. • Gent Nette Stad. Zwerfvuil, sluikstorten en hondenpoep zijn de meest storende elementen. Ondanks de vele en kostelijke inspanningen blijft het sluikstorten een doorn in het oog van heel wat Gentenaars. Men moet niet alleen preventief te werk gaan. Repressieve maatregelen zijn en blijven hier nodig. Het opsporen van de daders en het opleggen van boetes of sancties kunnen alleen beterschap brengen. Ondanks het gegeven dat de stad Gent kiest voor afvalarme Gentse Feesten, blijft ook daar de afvalberg immens groot. Ook hier is er nog veel werk aan de winkel. Dit zijn slechts enkele opmerkingen. Wij zullen deze beleidsnota dan ook verder kritisch opvolgen

Gabi De Boever
Gemeenteraadslid

Tussenkomst “Beleidsnota Milieu 2014-2019” De “Beleidsnota Milieu” is een imposant werkstuk geworden: ondanks de techniciteit toch vlot leesbaar, zeer ambitieus, bulkt van de goede voornemens maar helaas ook een stuk utopisch. Deze nota is een verzameling van uitdagingen en prioritaire thema’s die iedereen hier aanwezig uiteraard wil en zal onderschrijven. Want wij zijn allemaal voorstander van een duurzaam beleid. Maar zoals Willem Elsschot het al dichtte: “Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren”. Vandaar toch een aantal bedenkingen. • Gent telt helaas heel wat mensen die het financieel moeilijk hebben. De armoede neemt trouwens nog steeds toe. Arme mensen hebben geen nood aan bijkomende doemscenario’s en liggen bijgevolg niet wakker van begrippen zoals CO-uitstoot en klimaatneutraliteit. Men kan dit betreuren maar dat is nu eenmaal de realiteit. Vraag is dan ook op welke manier dit segment van de bevolking kan betrokken worden bij dit verhaal. Ondanks alle steunmaatregelen (die wij voor alle duidelijkheid van harte toejuichen) zoals advies op maat, financiële ondersteuning en begeleiding zullen altijd mensen uit de boot blijven vallen. Ofwel huren ze en weigert de huiseigenaar bijvoorbeeld om dergelijke investeringen te doen, ofwel zijn ze wel eigenaar maar zijn te kosten te groot ondanks de steunmaatregelen. En laat ons niet vergeten, de sociale woonmaatschappijen zijn in dit verband ook niet altijd lichtende voorbeelden. Trouwens, ook de stad Gent gaat niet altijd vrijuit voor wat betreft het eigen patrimonium. Inzake de maatregelen voor hernieuwbare energie, zijn we lichtjes sceptisch. Als zelfs de federale overheid nog niet in staat blijkt onze energievoorziening te garanderen, wat zal de stad Gent dan ter zake kunnen doen? Maar goed, alle maatregelen die hier mogelijk aan kunnen bijdragen, kunnen op onze steun rekenen. Wij hopen dan ook dat de administratieve rompslomp in deze uitermate beperkt zal blijven, want dergelijke aanvragen zorgen dikwijls voor een wirwar aan regeltjes en voor een niet te stoppen lawine aan paperassen. Ook dat werkt ontradend naar de geïnteresseerde burger toe en is bovendien allesbehalve milieuvriendelijk. Trouwens niets werkt meer demotiverend dan een aanvraag die teruggestuurd wordt wegens onvolledig of geweigerd. • In het thema Wonen wil de schepen de vraag naar energie verminderen door het stimuleren van noodzakelijke isolaties. Nieuwe premies kunnen dit bevorderen. VZW Regent speelt reeds een belangrijke rol in het bestrijden van energiearmoede vooral bij kwetsbare groepen. Helaas is deze organisatie nog veel te weinig gekend door de Gentenaar. • Voor wat de hernieuwbare energie betreft, verwijst deze nota naar de provincie Oost-Vlaanderen die streeft naar een participatie van minstens 20% bij de realisatie van windmolenparken. Ik wil hier toch even fijntjes opmerken dat de partij van schepen Heyse in de provincieraad … tegen dit voorstel heeft gestemd. Groen was immers van oordeel dat een participatiegraad van 20% veel te laag is. Zo dwongen de lokale overheden en de burgers in Wallonië bijvoorbeeld participaties tot 49% af. • Voor wat betreft de rubriek “Ondernemen” valt het ons op dat men enkel mikt op bedrijfsterreinen, op KMO’s en bedrijven die niet vallen onder een overeenkomst met een hoger beleidsniveau (het Europese ETS-systeem, maar ook de Energiebeleids-overeenkomst met de Vlaamse overheid). Wat bijvoorbeeld met horeca-zaken die toch ook heel wat energie gebruiken? • Voeding is een heikel thema. Gent vergaarde heel wat publiciteit met het begrip “Donderdag Veggiedag”. Helaas blijkt in de praktijk dat heel wat kinderen dit “kartonnen” eten helemaal niet lusten, waardoor er … jawel, heel wat eten moet weggegooid worden. Dit kan toch nooit de bedoeling zijn. • Mobiliteit is een van de vele punten die de nodige invloed heeft op het milieu en krijgt dan ook de nodige aandacht. De vele werken in de stad echter zijn helemaal niet bevorderlijk voor de luchtkwaliteit. Auto’s staan stil in het verkeer, moeten afremmen en optrekken, rijden rondjes om op hun bestemming te geraken. • Gent Nette Stad. Zwerfvuil, sluikstorten en hondenpoep zijn de meest storende elementen. Ondanks de vele en kostelijke inspanningen blijft het sluikstorten een doorn in het oog van heel wat Gentenaars. Men moet niet alleen preventief te werk gaan. Repressieve maatregelen zijn en blijven hier nodig. Het opsporen van de daders en het opleggen van boetes of sancties kunnen alleen beterschap brengen. Ondanks het gegeven dat de stad Gent kiest voor afvalarme Gentse Feesten, blijft ook daar de afvalberg immens groot. Ook hier is er nog veel werk aan de winkel. Dit zijn slechts enkele opmerkingen. Wij zullen deze beleidsnota dan ook verder kritisch opvolgen

Gabi De Boever
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...