Tram 4 en 22 nogmaals in de gemeenteraad van december 2017

Dit stadsbestuur heeft  in zijn beleid van de laatste jaren altijd fel de klemtoon gelegd op het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer met als doel  het autoverkeer in en rond de stad fel te verminderen.  Belangrijke voorwaarde daartoe is een voldoende aanbod , en een geoliede organisatie. Helaas, kunnen we niet zeggen dat dit in Gent het geval is. Pluspunt wat bereikbaarheid betreft is het doortrekken van OV tot in Zwijnaarde, maar dieptepunt daartegenover staat het schrappen van  eerst lijn 22 in Gentbrugge. En daar bovenop recent het plotselinge schrappen van lijn 4 van Ledeberg tot Moscou…  En het erge is :  we staan er bij, en we staan er verbaasd naar te kijken….. En we morren in de commissie, en we doen voorstellen, en we zijn allemaal akkoord dat zoiets niet kan.  en er komt een motie  (met alle partijen werd gezegd….)  en dan????? Het toont pijnlijk aan hoe  De Lijn compleet zijn eigen koers vaart, en de stad en de gebruikers de gevolgen laat dragen van eigen nalatigheid.

Bereikbaarheid en leefbaarheid  is een  hoofdstrategische doelstelling …in 2 wijken wordt dit zomaar teniet gedaan. Zullen we die doelstelling ooit realiseren zolang we van   De Lijn afhangen? U zou een gesprek hebben met De Lijn….hebt u de indruk dat daar kentering kan in komen? Is er enige bereidheid om in te gaan op de suggesties van de stad?  Zo niet, dan moet het stadsbestuur zich daar eens ernstig over bezinnen.

Wis Versyp

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...