Tot uw dienst!

Een nieuw initiatief van het Vlaams Belang is de belangengroep voor de dienstverleners in Gent met als toepasselijke naam “Tot uw Dienst!”.
Deze organisatie heeft zich tot doel gesteld om alle problemen van de dienstverlenende beroepen ter harte te nemen. De organisatie denkt hierbij in de eerste plaats aan de brandweerlui, de politiemensen, de mannen/vrouwen van IVAGO, de taxichauffeurs, de loketbedienden, tot en met het personeel van De Lijn. Het is de bedoeling van de initiatiefnemers om regelmatig van zich te laten horen (nieuwsbrieven, contactavonden, enz.) en de specifieke problemen, verbonden aan de uitoefening van het beroep, aan te kaarten via verschillende kanalen zoals de gemeenteraad, provincieraad, tot zelfs het Vlaams en Federaal Parlement.

Voor meer informatie:
info@vlaamsbelanggent.be

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...