Tanguy Veys verlaat Oost-Vlaamse provincieraad

Marc Joris wordt nieuwe fractievoorzitter Vlaams Belang

Naar aanleiding van de verkiezingen van zondag 13 juni ’10 werd provincieraadslid Tanguy Veys voor het Vlaams Belang verkozen tot lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Aangezien door zijn eedaflegging op 6 juli ’10, Veys zijn mandaat als provincieraadslid conform artikel 11 van het provinciedecreet onverenigbaar is met dat van federaal parlementslid, zal hij dan ook vooraf als provincieraadslid zijn ontslag indienen. Op de provincieraad van woensdag 8 september ’10 zal hij als raadslid worden opgevolgd door Geert De Jaeger, gemeenteraadslid in Gent.

Aansluitend heeft de Oost-Vlaamse provincieraadsfractie van het Vlaams Belang vandaag beslist dat provincieraadslid Marc Joris vanaf 6 juli ’10 de nieuwe fractievoorzitter wordt in opvolging van Tanguy Veys.

Tanguy Veys
Provincieraadslid – fractievoorzitter

Marc Joris
Provincieraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...