Tanguy Veys schrijft ontslagbrief

Vandaag heeft Tanguy Veys (Vlaams Belang) zijn ontslag ingediend als provincieraadslid en voorzitter van de Vlaams Belangfractie bij Marc Lootens, voorzitter van de Oost-Vlaamse provincieraad. Tanguy Veys: “Hiermee komt een einde aan mijn mandaat als provincieraadslid voor het Vlaams Belang dat ik sinds 20 oktober 2000 naar best vermogen vervulde, en aan een intense periode waar ik veel politieke ervaring, mooie herinneringen en persoonlijke voldoening aan over hou”. Tanguy Veys legt vandaag de eed af in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, daarmee neemt zijn mandaat als provincieraadslid sowieso een einde. Tanguy Veys bedankt in zijn ontslagbrief Marc Lootens als voorzitter en scheidsrechter, maar ook het personeel van de griffie, voor de beste ondersteuning die een democratisch verkozen mandataris zich kan toewensen.

Gemeenteraadslid Geert Dejaeger (criminoloog van opleiding, maar werkt in een private onderneming) neemt nu normaal gezien de fakkel over van Tanguy Veys. Of Geert Dejaeger die functie daadwerkelijk opneemt is nog even afwachten: hij heeft tot in september de tijd om zich te bezinnen over zijn taak als provincieraadslid. De Oost-Vlaamse provincieraadsfractie van het Vlaams Belang heeft ondertussen beslist dat provincieraadslid Marc Joris vanaf vandaag 6 juli 2010 de nieuwe fractievoorzitter wordt in opvolging van Tanguy Veys.
bron: http://www.belg.be/leesmeer.php?x=8577

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...