Taalklacht van het Vlaams Belang tegen Gents stadsbestuur

Gemeenteraadslid Wis Versyp stelde vast dat in een collegebesluit van 18 december 2009 besloten werd een bedrag van 2.000,00 euro te besteden aan een Turkse vertaling van de Gentse museumbrochure.

Het betreft hier niet alleen een flagrante overtreding van de taalwetten (en dit dan nog op voorstel van de ex-flamingant schepen Decaluwé), het initiatief is bovendien discriminerend ten overstaan van andere vreemdelingen die in Gent wonen. Waarom een vertaling in het Turks en bijvoorbeeld niet in het Arabisch of het Berbers voor de Marokkaanse immigranten?

Uiteraard zou dit  naar absurde toestanden leiden, wat bewijst dat de taalwetten veel minder eng zijn dan sommigen willen doen voorkomen.

Wat er ook van zij, gemeenteraadslid Wis Versyp diende in naam van de Vlaams Belangfractie tegen dit besluit een klacht in bij de provinciegouverneur (zie bijlage).

Francis Van den Eynde
fractievoorzitter Vlaams Belanggemeenteraadsfractie Gent

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...